لینک های دسترسی

Breaking News

ایجاد مرکز بین المللی برای پیشرفت اقتصادی زنان


نیلوفر سخی، رئیس اجرایوی مرکز بین المللی برای پیشرفت اقتصادی زنان
پوهنتون امریکایی افغانستان یک مرکز جدید را تحت نام مرکز بین المللی برای پیشرفت اقتصادی زنان تاسیس کرده است.

مسوولین پوهنتون امریکایی افغانستان میگویند کار ساختمانی این مرکز تکمیل شده و به تاریخ ۲۵ ماه می این مرکز را افتتاح میکنند.

این مرکز به منظور ارتقاء ظرفیت اقتصادی زنان، ایجاد هماهنگی بین سکتورهای مختلف و نهادهای زنان تجارت پیشه و همچنان آموزش کدرهای جوان مسلکی تاسیس شده است.

برای شنیدن مصاحبه نیلوفر سخی، رئیس اجرایوی مرکز بین المللی برای پیشرفت اقتصادی زنان و مشاور رئیس پوهنتون امریکایی افغانستان در ذیل بشنوید.


XS
SM
MD
LG