لینک های دسترسی

Breaking News

حضور بی پیشینۀ زنان در پارلمان های جهان


نتایج یک پژوهش جدید نشان می دهد که شمار زنانی که به مقام نمایندگی در پارلمان کشور های سراسر جهان رسیده اند، به گونۀ بی پیشینه افزایش یافته است.

یافته های گزارش "اتحادیه بین الپارلمانی" حاکی از آن است که حدود ٢٢ درصد کرسی های پارلمان کشورهای جهان در اختیار بانوان قرار دارد. میزان حضور زنان در این عرصه در سالیان اخیر ١.٥ درصد افزایش یافته است.

افزایش ١.٥ درصدی تعداد بانوان نماینده در پارلمان های سراسر جهان شاید قابل توجه به نظر نیاید اما اتحادیه بین الپارلمانی اعلام کرده است اگر این روند افزایش یابد، در بیست سال آینده به برابری جنسیتی در پارلمان های جهان منتهی خواهد شد.

آمارگیری از ١٨٩ کشور جهان نشان می دهد که کیوبا، سویدن، رواندا، هندوراس و افریقای جنوبی در صدر فهرست کشورهایی هستند که بیشترین تعداد بانوان را در پارلمان هایشان دارند. قطر، میکرونزی، پالایو و وانواتو بدون حضور زن در پارلمان هایشان در پایان ترین رده های این فهرست قرار دارند.

افغانستان با داشتن ۶۹ نماینده زن از میان ۲۴۹ نمایندۀ مجلس که نزدیک به ۲۸ در صد می شود، در ردۀ ۴۱ این فهرست قرار دارد.

در این گزارش خاطرنشان شده است که ایالات متحده امریکا با ١٥.٢ درصد نماینده زن در کانگرس بیشترین شمار نمایندگان زن را داراست و در این امر پیشگام محسوب می شود.

اما از سویی دیگر، براساس ارقام این گزارش جهان عرب در طی سال گذشته بیشترین دستاورد را در این زمینه کسب کرد و ٣٠ زن به مجمع مشورتی عربستان سعودی منصوب شدند و ١٨ زن به مقام نمایندگی پارلمان اردن برگزیده شدند.

زنان اولولیت پارلمانی

آندرس جانسیون، رئیس اتحادیۀ بین الپارلمانی می گوید که افریقا در این زمینه از ثبات و پیشرفت خوبی برخوردار بوده است. در حالی که تقریباً ٢٠ سال پیش کمتر از ١٠ درصد نمایندگان پارلمان افریقا زن بودند، اکنون این رقم بلندتر از ٢٢ درصد است.

جانسیون گفت "افریقای جنوبی از جمله کشورهایی است که در این زمینه بیشترین پیشرفت را داشته و رواندا اولین کشوری است که بیش از ٦٠ درصد از نمایندگان پارلمان آن زن است. ما شاهد نتایج مشابهی در کامرون بودیم، در کنیا نیز وضعیت مشابهی است و توگو وزیمباوی نیز درها را برای حضور زنان باز کرده اند".

در این گزارش یادآوری شده است با وجودیکه تعداد نمایندگان زن در پارلمان های کشورهای اروپایی افزایش یافته است، اما منطقه آسیا و حوزۀ اقیانوس آرام شاهد چنین روند سالم و برابری نبوده است. در حوزه اقیانوس آرام، به جز آسترالیا بقیه کشورها فقط شاهد حضور ٣.٢ درصدی زنان در پارلمان بوده اند.

کرین جابر، مدیر برنامه جنسیتی اتحادیه بین الپارلمانی می گوید که هیچ پارلمانی بدون حضور زنان کامل نیست. او استدلال می کند پارلمانی که زنان در آن حضور نداشته باشند، تاثیر مثبتی نخواهد داشت چون از واقعیت ها و اولویت های نیمی از جمعیت جهان بی خبر خواهد بود.

جابر می گوید "ما سه چهار سال پیش آمارگیری پارلمان ها را انجام دادیم و از آن ها پرسیدیم حضور زنان در پارلمان چه دستاوردی دارد. نخستین و مهمترین پاسخ نمایندگان پارلمان ها این بود که زنان اولویت های مورد بحث در مجالس را تغییر می دهند و اولویت های جدیدی را در صحن پارلمان مطرح می کنند و خشونت علیه زنان، به ویژه خشونت داخلی از جمله اولویت های عمده و مهمی بوده است".

در گزارش این اتحادیه آمده است که در جریان سال گذشته، شمار زیادی از زنان هدف خشونت های سیاسی قرار گرفتند و خشونت های انتخاباتی که شامل ارعاب و هراس افگنی، تهدید و حمله فزیکی و دیگر انواع آزار و اذیت ها هستند، از جمله عوامل بازدارننده زنان برای حضور و مشارکت در سیاست بوده است.
XS
SM
MD
LG