لینک های دسترسی

Breaking News

شعار زنان در ارتش: 'به افغانستان خدمت می کنیم!'


بیست و پنج زن برای نخستین بار پس از فراگیری آموزش و پرورش نظامی در ولایت هرات، سند فراغت را به دست آورده و به صفوف ارتش افغانستان پیوستند.

قرار است این زنان در بخش های اداری قول اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان ایفای وظیفه کنند.

این فارغ تحصیلان در جریان گرفتن تصدیق نامه های شان از قول اردوی 207 ظفر در ولایت هرات با صدای بلند شعار می دادند که "به افغانستان خدمت می کنیم!"

آموزش نظامی و اداری برای خدمت

دورۀ آموزشی این چهار زن از فراگیری فن آوری های کمپیوتر گرفته تا تخنیک های نظامی را دربر می گرفت.

زنانی که سنت های محافظه کار جامعۀ افغانستان را نادیده گرفته به صفوف قوای نظامی پیسوتند، اکنون به درجۀ بریدمل شامل ارتش شده اند و می گویند که از گرفتن این تصمیم خرسند اند.

یکی از آنها به صدای امریکا گفت "به اردوی ملی قدم ماندم تا شجاعانه و با افتخار و با همت قدم به قدم با برادرانم به پیش بروم و آرزوی من اینست که در اینده انشاالله میخواهم که دوبرابر مردها خانم ها شرکت داشته باشند."

تشویق زنان برای پیوستن به ارتش

تاج محمد جاهد، فرمانده قول اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان نیز در مراسم فراغت این برید ملان زن از تلاش برای فراهم کردن زمینه های بیشتر به زنان برای و سهم گیری شان در صفوف قوای امنیتی افغانستان صحبت کرد.

یک بریدمل زن دیگر از دستۀ 25 نفری به صدای امریکا از فراهم شدن امکانات توسط مقامات و آروزی خودش برای خدمت صحبت کرد و گفت "چیزی که در نظام لازم بود کلشان را به ما یاد دادند مثلا اموزش های هر نوع سلاح... من بسیار علاقمند بودم که به نظام بیایم بخاطر اینکه با لباس نظام به ادم احترام میشود و با لباس نظام میشود ادم مستقیم به کشورش خدمت کند و در این راه بسیار تهدید شدم و تحقیر شدم اما شکست نخوردم."

پیوستن زنان گامی برای تساوی حقوق

عبدالقادر رحیمی، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در حوزه غرب نیز پیوستن زنان به ارتش را گام موثر در برابری حقوق زنان و مردان عنوان می کند.

پس از گذشت 11 سال از ایجاد ارتش در افغانستان، به ویژه ولایت هرات این نخستین گروه از زنان می باشد که به صفوف قوای امنیتی در حوزۀ غرب می پیوندند.
XS
SM
MD
LG