لینک های دسترسی

نقش زنان در انقلابهای جهان عرب


نقش زنان در انقلابهای جهان عرب

درجریان انقلابها و قیامهای که جهان عرب را به لرزه در آورد ، زنان در کنار مردان ایستادند و، به راهپیمایی پرداختند. اما در حالیکه رژیم های جدید در حال شکل گیریست، زنان کنجکاو و نگران آنند که آیا با تغیر رژیم ، این مساوات و برابری باقی خواهد ماند یا خیر؟

XS
SM
MD
LG