لینک های دسترسی

تاثیرات و راه های ختم خشونت علیه زنان


تاثیرات و راه های ختم خشونت علیه زنان

خشونت جسمی، جنسی و روحی زندگی زنان را در سراسر جهان به مخاطره میاندازد. خشونت نه تنها تهدید کنندۀ صحت زنان بوده بلکه سلامتی اجتماعی و اقتصادی آنان را نیز معروض به خطر میسازد.

گزارش ویدیویی ذیل را در مورد تاثیرات و راه های ختم خشونت علیه زنان ببینید که برشنا عمرخیل تهیه کرده است.

XS
SM
MD
LG