لینک های دسترسی

Breaking News

نقش ۵۰ در صد زنان در رهبری شورا های انکشافی قُرا


برای شفافیت هر چه بیشتر در تطبیق برنامه میثاق شهروندی، وزارت احیا و انکشاف دهات میگوید که در رهبری شورا های انکشافی قُرا به زنان ۵۰ در صد نقش داده میشود.

نصیر احمد درانی، وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان به رادیو آشنا گفت که به هدف آوردن اصلاحات و حصول اطمینان از تطبیق درست و به موقع پروژه ها، در شش ماه نخست برای گزیشن شورای های انکشافی قُرا، انتخابات مجدد صورت میگیرد که در بخش رهبری این شورا ها سهم زنان ۵۰ در صد خواهد بود.

آقای درانی پذیرفت که در گذشته در برنامه همبستگی ملی مشکلاتی وجود داشت و برای رفع این مشکلات، و بر اساس برنامه میثاق شهروندی در شورا های انکشافی قُرا افرادی برگزیده خواهد شد که واقعاً ازروی صداقت به مردم خدمت کنند.

آقای درانی تأکید کرد که شراط هر شورای انکشافی قُرا این خواهد بود که از چهار عضو رهبری هر شورا دو عضو آن زن و دوی دیگر مرد خواهد بود، تا بدین گونه زنان نیز در بخش انکشاف کشور سهم مساویانه داشته باشند.

وزیر احیا و انکشاف دهات اضافه کرد که در تمامی پروژه های انکشافی برنامه میثاق ملی نقش زنان برجسته خواهد بود.

XS
SM
MD
LG