لینک های دسترسی

Breaking News

نگرانی ها پیرامون افزایش ماهیگیری چین در جهان


چین بزرگترین صادر کنندۀ ماهی در جهان است

کشتی های ماهیگیری چینی در حالی به سرعت افزایش میابد که بیجنگ روی پالیسی ها به منظور تقویت مواد غذایی تاکید می ورزد.

اما ماهیگیری بیش از حد چین در آب های جنوب آن کشور، با انتقادات شدید سایر کشور ها مواجه شده است.

چین یکی از بزرگترین کشور های صادر کننده، وارد کننده و مصرف کنندۀ ماهی در جهان است. این کشور حدود نصف از تولیدات مواد غذایی بحری خود را به کشورهای پیشرفتۀ جهان صادر می کند.

دانکن لیدبیتر، مدیر در یک شرکت مشورتی ماهیگیری و منابع طبیعی می گوید که کاهش روز افزون منابع، چین را وا داشته تا برای به دست آوردن انواع ماهی در سراسر جهان، فعالیت های خود را شدت بخشد. این امر باعث آلودگی هوا و فعالیت های بیش از حد چین در بخش ماهیگیری شده است.

او گفت"در اینجا دو چیز اتفاق می افتد. اول فعالیت های بیش از حد ماهیگیری و دوم مشکلات آلودگی و کاهش موجودات زنده."

ماهیگیری شدید

شمار کشتی های ماهیگیری چین در آب های دور آن کشور به بیش از ۲۰۰۰ می رسد. یافته های یک مطالعه پارلمان اروپا تخمین زده است که از سال ۲۰۰۰تا ۲۰۱۱، ماهیگیران چینی ۴.۶ میلیون تُن ماهی را سالانه شکار کرده اند. قسمت اعظم این ماهی ها از آب های افریقا و آسیا گرفته شده در حالیکه مقدار اندکی هم از آب های مرکزی امریکا جنوبی و انترکتیکا به دست آمده است.

برخی از ناظران، مانند پیتر جنینگز، مدیر اجرایی درنهاد پالیسی استراتژیک و یک مقام ارشد سابق دفاعی در آسترالیا می گویند که فعالیت های روز افزون ماهیگیری چین، فرصتی را برای حضور چشمگیرآن کشور در مناطق که از اهمیت استراتژیک دراز مدت برخوردار است، مهیا می سازد.

جنینگز گفت" به نظرم، این گونه فعالیت های چین نه تنها دست یابی به منابع بحری انترکتیکا را نشان می دهد بلکه ظرفیت موضعگیری چین را در آینده برای استخراج منابع طبیعی، از آن قطب در درازمدت وانمود می سازد."

نگرانی های بین المللی

گرین پیس یک نهاد غیر انتفاعی بین المللی می گوید که کشتی های ماهیگیری چینی، در آب های غرب افریقا وسیعاً به گونۀ غیرقانونی ماهیگیری می کنند.

یک گروه از دانشمندان بین المللی به تازگی، میزان فعالیت های ماهیگیری چین را که از سال ۲۰۰۰تا ۲۰۱۱ توسط پارلمان اروپا به نشر رسیده است، مورد بررسی قرار داده خواهان شفافیت بیشتر در آن مطالعه شده اند.

براساس یافته های این مطالعه، چین هر سال ۴.۶ میلیون تُن ماهی می گیرد درحالیکه نظر به گزراش رسمی آن کشور به ملل متحد، چین سالانه ۳۶۸ هزار تُن ماهیگیری شکار میکند.

گزارش: صدای امریکا

برگردان: رویا زمانی

XS
SM
MD
LG