لینک های دسترسی

Breaking News

خلاصه مهمترین خبرهای جهان


ایران

نتایج ابتدایی از شهرک های ولایتی نشان میدهد که حامیان آیت الله علی خامنه یی رهبر روحانی ایران نسبت به سایر رقبای خویش سبقت دارند. ولی طرفداران محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران با شکست مواجه شده اند. نتایج نهایی انتخابات پارلمانی ایران هفتۀ آینده اعلان خواهد شد. مصطفی محمد نجار وزیر داخلۀ ایران گفته است که این نتایج از 64 فیصد آرا به دست آمده است.

برای 290 کرسی پارلمان تقریباً 3400 کاندید مبارزه میکنند. در میان سایر کاندیدان پروین احمدی نژاد، خواهر رئیس جمهور ایران نیز شامل است که نتوانست در این دور انتخابات کرسی را به دست بیاورد.

سوریه

کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ از مقامات سوری درخواست کرده است تا اجازه دهند کمک های غذایی و سایر محموله های امدادی را به هزاران نیازمند برسانند که در شهر حمص گیر مانده اند. فعالین میگویند، وضعیت بشری در شهرک بابا عَمِر در حالی وخیم است که مردم با کمبود مواد غذایی، آب آشامیدنی و برق مواجه بوده و نیروهای دولتی به بمباردمان آن شهر ادامه میدهند. سخنگوی کمیتۀ صلیب سرخ به روز شنبه گفت که کاروان که حاوی مواد طبی و غذایی بود وارد شهر حمص شد ولی اجازۀ ورود به شهرک بابا عَمِر را دریافت نکرد.

روسیه

روسی ها در حالی در انتخابات ریاست جمهوری به پای صندوق های رای دهی رفتند که به نظر میرسد ولادمیر پوتین را برای دور سوم به اریکۀ ریاست جمهوری برساند. بیش از 200 هزار داوطلب از روند رای دهی نظارت میکنند و امید میبرند که از اتهامات تقلب مخالفین جلوگیری کنند.

ولادمیر پوتین که فعلاً صدر اعظم روسیه است، امید میبرد به کرسی برگردد که آنر از سال 2000 تا 2008 در اختیار داشت.

پولند

مقامات خدمات عاجل پولند میگویند، دو قطار آهن مسافربری در یک حادثه در مقابل هم قرار گرفته تصادم کرد، در این حادثه 15 تن کشته و حد اقل 54 تن دیگر مجروح شده است. دونالد تسک صدر اعظم پولند این حادثه را یک واقعۀ غم انگیز توصیف کرد. مقامات میگویند، این دو قطار روی یک خط سفر میکرد. مقامات در رابطه به چگونگی این حادثه تحقیق میکنند.

ایران

نتایج ابتدایی از شهرک های ولایتی نشان میدهد که حامیان آیت الله علی خامنه یی رهبر روحانی ایران نسبت به سایر رقبای خویش سبقت دارند. ولی طرفداران محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران با شکست مواجه شده اند. نتایج نهایی انتخابات پارلمانی ایران هفتۀ آینده اعلان خواهد شد. مصطفی محمد نجار وزیر داخلۀ ایران گفته است که این نتایج از 64 فیصد آرا به دست آمده است.
برای 290 کرسی پارلمان تقریباً 3400 کاندید مبارزه میکنند. در میان سایر کاندیدان پروین احمدی نژاد، خواهر رئیس جمهور ایران نیز شامل است که نتوانست در این دور انتخابات کرسی را به دست بیاورد.

سوریه
کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ از مقامات سوری درخواست کرده است تا اجازه دهند کمک های غذایی و سایر محموله های امدادی را به هزاران نیازمند برسانند که در شهر حمص گیر مانده اند. فعالین میگویند، وضعیت بشری در شهرک بابا عَمِر در حالی وخیم است که مردم با کمبود مواد غذایی، آب آشامیدنی و برق مواجه بوده و نیروهای دولتی به بمباردمان آن شهر ادامه میدهند. سخنگوی کمیتۀ صلیب سرخ به روز شنبه گفت که کاروان که حاوی مواد طبی و غذایی بود وارد شهر حمص شد ولی اجازۀ ورود به شهرک بابا عَمِر را دریافت نکرد.

روسیه

روسی ها در حالی در انتخابات ریاست جمهوری به پای صندوق های رای دهی رفتند که به نظر میرسد ولادمیر پوتین را برای دور سوم به اریکۀ ریاست جمهوری برساند. بیش از 200 هزار داوطلب از روند رای دهی نظارت میکنند و امید میبرند که از اتهامات تقلب مخالفین جلوگیری کنند.
ولادمیر پوتین که فعلاً صدر اعظم روسیه است، امید میبرد به کرسی برگردد که آنر از سال 2000 تا 2008 در اختیار داشت.

پولند

مقامات خدمات عاجل پولند میگویند، دو قطار آهن مسافربری در یک حادثه در مقابل هم قرار گرفته تصادم کرد، در این حادثه 15 تن کشته و حد اقل 54 تن دیگر مجروح شده است. دونالد تسک صدر اعظم پولند این حادثه را یک واقعۀ غم انگیز توصیف کرد. مقامات میگویند، این دو قطار روی یک خط سفر میکرد. مقامات در رابطه به چگونگی این حادثه تحقیق میکنند.

XS
SM
MD
LG