لینک های دسترسی

Breaking News

ملل متحد: بیش از ۱۰۰ میلیون آواره در جهان وجود دارد


سازمان ملل متحد در حالی از روز جهانی پناهجویان تجلیل می‌کند که به گفتۀ این سازمان، جهان شاهد بزرگترین بحران بیجاشدگان از زمان جنگ جهانی دوم به اینسو است.

ادارۀ مهاجرت ملل متحد می‌گوید که پیش از تهاجم روسیه بر اوکراین، در جهان بیش از ۸۹ میلیون آواره موجود بود؛ افرادی که به گونۀ اجباری از خانه‌های شان بیجا شده اند، اما با مهاجرت اوکراینی ها، این رقم اکنون به بیش از ۱۰۰میلیون رسیده است.

فلیپو گراندی‌، رییس کمشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان امروز ۲۰ جون- روز بین المللی مهاجران گفت که "به خاطر داشته باشید، اکنون همه بی نهایت بر اوکراین متمرکز استیم" اما او تاکید که موضوعات اضطراری مهمتر از اوکراین نیز وجود دارد.

این در حالی است که رافایل کوزترزینسکی، سخنگوی کمنشری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در پولند می‌گوید که این کشور میزبان بیش از یک میلیون شهروند اوکراین است که به خاطر امنیت به آنجا پناه برده اند.

گزارش جدید "گرایش‌های جهانی" ملل متحد اذعان دارد که پنج بحران در سال گذشته، دلیل نزدیک به هفتاد درصد تمام مردم بیجا شده بوده است که شهروندان کشورهای ونزویلا، افغانستان، سودان جنوبی و میانمار در آن شامل اند.

براساس این گزارش، در افغانستان ۲۴ میلیون نفر به کمک های بشردوستانه نیاز دارند؛ اقتصاد این کشور در حال فروپاشی قرار دارد و طالبان محدودیت های بیشتری بر زنان و دختران وضع می‌کنند.

پیتر کسلر، سخنگوی کمشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان گفت که تمام این فشار ها باعث شده تا ۲.۷میلیون افغان، کشورشان را ترک کنند.

او افزود: "بدین ملحوظ مردم از مرز ها عبور می‌کنند، برخی اوقات با ویزه، اما اکثر اوقات بدون ویزه و اسناد این کار را می‌کنند. در برخی مواقع روزانه تا ۲۰هزار نفر [از مرز افغانستان] عبور می‌کنند."

تمرکز امسال روز جهانی مهاجران دسترسی به حق داشتن امنیت است.

کشورهای ثروتمند پیشینۀ متفاوتی در خصوص استقبال و پذیرایی از درخواست دهندگان پناهندگی و پناهجویان دارند.

فلیپو گراندی ابراز امیدواری کرد که این کشورهای ثروتمند با مهاجران و پناهجویان کمک کنند.

XS
SM
MD
LG