لینک های دسترسی

Breaking News

رئیس جمهور هادی و شورشیان حوثی یمن به توافق رسیدند


عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهور یمن در دفتر کارش

رئیس جمهور یمن می گوید که وی با شورشیان حوثی که منزل وی را محاصره کرده اند، به توافق رسیده است.

عبد ربه منصور هادی گفت که وی حاضر است تغییر پیشنهادی در قانون اساسی را که حوثی ها مخالف آن است، باطل کند.

شوریان حوثی نیز، توافق کرده اند که از مواضع تسخیر کرده شان خارج شوند و یک مقام ارشد را که شنبه اختطاف کرده بودند، آزاد کنند.

بیانیه ریاست جمهوری یمن همچنین دیدگاه وسیع تری را از اتحاد یمن که عمیقا شکننده شده، پیشنهاد کرده است. آن بیانیه متذکر شده که حوثی ها و اعضای جنبش جدایی طلب حراک در جنوب یمن حق انتخاب شدن در همه نهادهای حکومتی را دارند.

تندروان حوثی طی سه روز گذشته، تسلط خود را بر صنعا، مرکز یمن تقویت کردند و سه ساختمان مهم حکومتی را محاصره کردند. آنان درمورد احتمال سیستم جدید فدرال برای یمن خشمگین استند.

بعضی از حوثی ها بیم دارند که این سیستم نفوذ آنان را تضعیف خواهد کرد. این گروه، در واقع، از ماه سپتمبر اداره صنعا را به دست گرفته اند.

واکنش واشنگتن

در واشنگتن، جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده گفت نظارت بر وضعیت یمن اولویتی برای ایالات متحده است.

جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده امریکا
جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده امریکا

آقای کری گفت: "حوثی ها، به طور واضح، آنچه شما می توانید آن را فقط اعتراضات خشونتبار به نپذیرفتن همۀ تقاضای آنان از سوی حکومت رئیس جمهور هادی، و به طور خاص، به موافقتنامه صلح و مشارکت و اجرای آن بنامید."

آقای کری افزود که هوثی ها هنوز هم آقای هادی را به حیث رئیس جمهور قبول دارند. با این وضع، ایالات متحده منتظر است تا با رئیس جمهور یمن به خاطر دانستن نقطه نظر قطعی وی درمورد وضعیت فعلی صحبت کند.

حکومت فعلی یمن متحد امریکا در جنگ علیه تندروان القاعده مستقر در یمن است. جنبش حوثی به شدت مخالف القاعده در شبه جزیره عرب است، اما همچنین مخالف نقش ایالات متحده در یمن می باشد.

موافقت رئیس جمهور یمن با شورشیان حوثی، سه روز بعد از خشونت در صنعا، مرکز یمن رخ داد و به نظر می رسد که بن بستی را پایان دهد که زنگ های خطر را در سراسر منطقه خلیج، ملل متحد و واشنگتن به صدا در آورده بود.

XS
SM
MD
LG