لینک های دسترسی

Breaking News

رد تقاضای احتجاج کنندگان توسط عبدالله صالح


رد تقاضای احتجاج کنندگان توسط عبدالله صالح

عساکریمنی، امروز به خاطر جلوگیری از زد و خورد میان جمعیت هواداران حکومت و جمعیت بزرگتری از مظاهره کنندگان ضد حکومت، دست به فیر های هوایی زدند.

این واقعه امروز پس از بیانیۀ علی عبدالله صالح، رئیس جمهور یمن به جمعیتی از وفادارانش در شهر صنعأ رخ داد. رئیس جمهور صالح در خطابه اش گفت که در مقابل خواست مخالفین مبنی بر کنار رفتن از قدرت، مقاومت خواهد کرد.

"ما منحیث کسی که در رهبریت قرار دارد، در پی قدرت نیستیم و نه به آن نیاز داریم بلکه ما میخواهیم قدرت را به دستان مصئونی بسپاریم، نه به دستان بیمار، مفسد و توطیه گر! ما آماده ایم که قدرت را تنها به آنهایی واگذار نماییم که توسط مردم انتخاب شده باشند. مسئوول این انتخاب، مردم ماست ولی نه از طریق مظاهرات و هرج و مرج، نه از طریق کشتن بیگناهان."

در حالی که رئیس جمهور صالح بیانیه اش را ایراد مینمود، ده ها هزارتن از مخالفین وی در قسمت دیگر شهر تجمع نموده و از وی میخواستند که از قدرت کنار برود.

XS
SM
MD
LG