لینک های دسترسی

پلان برگزاری انتخابات در یمن


پلان برگزاری انتخابات در یمن

یمن اعلان کرده است که انتخابات ریاست جمهوری در این کشور به تاریخ بیست و یکم فبروری راه اندازی خواهد شد.

اعلان چندین روز پس از آن صورت گرفته است که رئیس جمهور علی عبدالله صالح روی پلان واگذاری قدرت توافق کرده است.

عابد رب المنصور هادی معاون ریاست جمهوری یمن فرمان در مورد برگزاری انتخابات زود هنگام را به روز شنبه امضا کرد.

به روز چهارشنبه آقای صالح و مخالفین وی پلانی را به امضا رساندند که از سوی شورای همکاری خلیج تهیه گردیده بود و در آن از رئیس جمهور صالح خواسته شده است قدرت را به معاون خود واگذارد و معاون وی زمینه را به هدف ایجاد یک حکومت متحد ملی فراهم نماید.

قرار است انتقال قدرت به منازعات چندین ماهه که مظاهرات علیه حکومت سی و سه ساله صالح را با خود داشت، پایان بدهد.

این درحالی است که مخالفین رئیس جمهور با این پلان ابراز مخالفت کرده اند، زیرا بر اساس این پلان برای رئیس جمهور صالح مصئونیت داده می شود و وی از تعقیب مبرا خواهد بود.

XS
SM
MD
LG