لینک های دسترسی

Breaking News

Radio

۱۹:۰۰ - ۱۹:۳۰

برنامۀ خبری شامگاهی

در برنامه خبری شامگاهی، خبرهای تازه و گزارش های دقیق از سرتاسر افغانستان، منطقه و جهان فقط در سی دقیقه پیشکش می شود.

۲۰:۰۰ - ۲۱:۰۰

رک و راست

در برنامۀ رک و راست بحث‌های داغ صاحب‌نظران و تحلیلگران را در مورد رویدادهای داغ روز در افغانستان دنبال کرده می‌توانید. این برنامه زنده به گونۀ مشترک به زبان‌های دری و پشتو هر شب از ساعت هشت تا نه شب به وقت افغانستان پخش می‌شود.

۲۱:۰۰ - ۲۱:۳۰

روایت امروز

در برنامۀ روایت امروز شرح وضعیت در افغانستان را از زبان شهروندان و شرکت کنندگان این برنامه می‌شنوید. این برنامه هر شب از ساعت ٩:۳۰ تا ۱۰:۰۰ شب به گونۀ زنده صدای شما را پخش می‌کند.

۲۲:۰۰ - ۲۲:۳۰

صدای شما

در برنامۀ صدای شما شنوندگان رادیو آشنا صدای امریکا به گونۀ مستقیم با ما به تماس شده و نظریات، نگرانی‌ها، دیدگاه، انتقادات و شکایات شان را با گردانندگان و شنوندگان این برنامه در میان می‌گذارند. این برنامه به گونۀ زنده از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۰:۳۰ شب به وقت افغانستان نشر می‌شود.

XS
SM
MD
LG