لینک های دسترسی

Breaking News

Radio

۲۰:۰۰ - ۲۱:۰۰

رک و راست

در برنامۀ رک و راست بحث‌های داغ صاحب‌نظران و تحلیلگران را در مورد رویدادهای داغ روز در افغانستان دنبال کرده می‌توانید. این برنامه زنده به گونۀ مشترک به زبان‌های دری و پشتو هر شب از ساعت هشت تا نه شب به وقت افغانستان پخش می‌شود.

۲۱:۳۰ - ۲۲:۳۰

صدای شما

در برنامۀ صدای شما، شنوندگان رادیو آشنا صدای امریکا مستقیماً با ما به تماس شده و نگرانی‌ها، دیدگاه‌ها، انتقادات و شکایات شان را با گردانندگان و شنوندگان این برنامه در میان می‌گذارند. این برنامه به گونۀ زنده از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۰:۳۰ شب به وقت افغانستان نشر می‌شود. شمارۀ تماس با برنامه: ۰۰۱۲۰۲۹۸۰۶۸۲۰

XS
SM
MD
LG