لینک های دسترسی

Breaking News

تقسیم اوقات نشرات

جنتری
حمل ثور جوزا سرطان اسد سنبله ميزان عقرب قوس جدی دلو حوت

خطای شبکه خدمات انترنت

Oops, as you can see, this is not what we wanted to show you! This URL has been sent to our support web team to the can look into it immediately. Our apologies.

لطفاً از گزینۀ جستجو در این صفحه کار بگیرید، شاید قادر به یافتن مطلب در جای دیگر این سایت شوید

۱۹:۳۰ - ۲۰:۰۰

نخستین برنامه خبری شب

در برنامه خبری شامگاهی، خبرهای تازه و گزارش های دقیق از سرتاسر افغانستان، منطقه و جهان فقط در سی دقیقه پیشکش می شود.

۲۰:۰۰ - ۲۱:۰۰

رک و راست

در برنامۀ رک و راست بحث‌های داغ صاحب‌نظران و تحلیلگران را در مورد رویدادهای داغ روز در افغانستان دنبال کرده می‌توانید. این برنامه زنده به گونۀ مشترک به زبان‌های دری و پشتو هر شب از ساعت هشت تا نه شب به وقت افغانستان پخش می‌شود.

۲۱:۳۰ - ۲۲:۰۰

روایت امروز

در برنامۀ روایت امروز شرح وضعیت در افغانستان را از زبان شهروندان و شرکت کنندگان این برنامه می‌شنوید. این برنامه هر شب از ساعت ٩:۳۰ تا ۱۰:۰۰ شب به گونۀ زنده صدای شما را پخش می‌کند.

۲۲:۰۰ - ۲۲:۳۰

صدای شما

در برنامۀ صدای شما شنوندگان رادیو آشنا صدای امریکا به گونۀ مستقیم با ما به تماس شده و نظریات، نگرانی‌ها، دیدگاه، انتقادات و شکایات شان را با گردانندگان و شنوندگان این برنامه در میان می‌گذارند. این برنامه به گونۀ زنده از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۰:۳۰ شب به وقت افغانستان نشر می‌شود.

XS
SM
MD
LG