لینک های دسترسی

Breaking News

برنامه نخست صبح از ساعت ۰۵:۳۰ صبح تا ۰۶:۰۰ صبح، حاوى خبرهاى افغانستان، منطقه و جهان است. همچنين، گزارش هاى تحليلى در مورد رويدادهاى مهم جارى جهان است.

نيم ساعت دوم اين برنامه، از ساعت ۰۶:۳۰ صبح تا ۰۷:۰۰ صبح، حاوى خبرهاى افغانستان جهان، گزارش هاى تحليلى در مورد رويدادهاى مهم جارى جهان، رويدادهاى ورزشى جهان، پيشگويى وضع آب و هواى شهرهاى عمده افغانستان است.

برنامه مستقیم و آرشیف یک هفته
برنامه زنده شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهار شنبهپنجشنبهجمعه

XS
SM
MD
LG