لینک های دسترسی

Breaking News

در برنامۀ صدای شما، شنوندگان رادیو آشنا صدای امریکا به گونۀ مستقیم با ما به تماس شده و نظریات، نگرانی‌ها، دیدگاه‌ها و شکایات شان را با گردانندگان و شنوندگان این برنامه در میان می‌گذارند. این برنامه به گونۀ زنده از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۰:۳۰ شب به وقت افغانستان نشر می‌شود.شما نیز می‌توانید در جریان پخش برنامه با ما به تماس شوید. شمارۀ تماس: ۳۱۳۶-۶۱۹-۲۰۲-۰۰۱

XS
SM
MD
LG