لینک های دسترسی

Breaking News

تحلیل: اتحاد های زود پا در افغانستان


اتحاد انتخاباتی

نگرانی بعضی از سیاسیون افغانستان در مورد اتحاد انتخاباتی در آنکشور و عدم موجودیت پشتون ها در آن

بعضی از سیاسیون افغان از نحوۀ ایجاد ائتلاف جدید به نام اتحاد انتخاباتی افغانستان نگران اند. اما تعدادی از تحلیلگران، تشکیل احتمالی یک اتحاد دیگر و فقدان چهره های برجسته پشتون تبار در اتحاد انتخاباتی افغانستان را از چالش های موجود در سر راه آن اتحاد عنوان می کنند.

هر چند از اعلام ائتلاف جدیدی به نام اتحاد انتخاباتی افغانستان دیری نگذشته است اما برخی از چهره های برجسته سیاسی افغانستان که قبل از اعلام موجودیت این اتحاد، نشست های را با هیات رهبری کنونی اتحاد انتخاباتی افغانستان داشته اند، نگرانی خود را مبنی بر نحوه تشکیل این اتحاد ابراز داشته اند.

علی احمد جلالی، وزیر داخله پیشین و کاندید احتمالی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده به رسانه ها گفته بود که ایجاد این چین اتحاد ها سازنده است اما اساس اتحاد انتخاباتی افغانستان باید وسیع تر باشد.

به دوستان خود مشوره دادیم که ایجاد این گونه اتحادها اقدامی نیکی است و خوب است که به موفقیت بیانجامد مگر در عین حال، نگرانی ما این است که ایجاد همچواتحاد ها به مردم ذهنیت قومی بودن آنرا ندهد که در نتیجه مردم افغانستان با یک نوع بر داشت تاثیر منفی رو به رو نشوند.

اما اینکه همچو اتحاد ها تا چه حد تاثیر گزار می باشد، تحلیلگران نظریه های مختلف دارند.
سعد الله غوثی ، استاد پوهنتون در واشنگتن می گوید هرچند اینگونه اتحادها دیر نمی پاید اما از هرج و مرج روند انتخاباتی جلوگیری می کند.

آقای غوثی می گوید ایجاد همچو اتحاد ها یک نوع مصلحتی است که حقیقت اش معلوم نیست و یک همکاری مصنوعی میان رقبای سیاسی سابقه میباشد که برخی از انان در حکومت کرزی همکار بودند و برخی از انان منحیث مخالف حکومت فعال میباشند.

در این حال یاسین رسولی، دیپلمات پیشین افغان در لندن می گوید که در دو انتخابات قبلی افغانستان هر چهره سیاسی کوشید تا به گونۀ مستقیم شخصیت سیاسی خود را تبارز دهد اما اینبار پیشرفت هایی صورت گرفته و ائتلاف جدیدی ایجاد شد که سازنده و موثر خواهد بود.

او اضافه می کند بدیهی است که ائتلاف انتخاباتی یک ضرورت در هر انتخابات می باشد تا جبهه های و برنامه های رقبای سیاسی در یک کشور روشن شود.

دو نشست پی هم این احزاب در منزل عبدالرشید دوستم و حاجی محمد محقق برگزار شده بود، در نشست دوم علی احمد جلالی، و داکتر زلمی خلیلزاد سفیر پیشین امریکا در افغانستان و حنیف اتمر حضور نداشتند اما آقای رسولی به این باور است که نبود یک چهره برجسته پشتون تبار در میان آنان چالشی می باشد که ممکن شایعه سمتی بودن این اتحاد را دامن زند و یا هم تشکیل ائتلاف دیگری را در قبال داشته باشد.

اما آقای غوثی فقدان راهکار مشخص انتخاباتی این چهره های سیاسی را دلیل عدم اشتراک آنان درآن اتحاد عنوان می کند. او می گوید هنوز روشن نیست که پلت فورم انتخاباتی آنان چه می باشد.

در نهایت کارشناسان به این باور استند که با توجه به گذشته افغانستان که افراد و گروه ها متوسل به زور و سلاح می شدند، ایجاد و موضعگیری این گروه ها نوید بخش تغیر فضای سیاسی در آینده افغانستان محسوب می شود.
XS
SM
MD
LG