لینک های دسترسی

Breaking News

وزارت صحت عامۀ افغانستان زنان بیشتر خود کشی میکنندوزیر صحت عامۀ افغانستان امروز در مراسم بزرگداشت از روز جهانی وقایه از خود کشی گفت، با این که گزارش دقیقی از رقم خود کشی ها در افغانستان در دست نیست اما معلومات به دست آمده از شفاخانه های استقلال، شفاخانه حوزه یی هرات و شفاخانه عاجل ابن سینا نشان داده که در یک سال گذشته بیش از ۲۵۰۰ زن و دختر جوان دست به خود کشی زده اند.

داکتر ثریا دلیل، وزیر صحت می گوید با این که در مورد رقم واقعات خود کشی در افغانستان گزارشی در دست نیست اما بررسی ها نشان میدهد که اکثر قربانیان واقعات خود کشی را در این کشور زنان تشکیل داده اند.

خانم ثریا گفت به اساس یک بررسی که در این اواخر در ولایات کابل، وردک و هرات صورت گرفته زنان در افغانستان اکثرآ در واکنش به انواع خشونت ها دست به خود کشی می زنند.
به اساس معلومات وزیر صحت عامه نود پنج در صد اقدام به خود کشی را زنانی مرتکب شده اند که از سواد محروم بوده و ۵ در صد خود کشی ها تصادفی بوده است.

به اساس ارقام ارایه شده ۸۰ در صد کسانی که دست به خود کشی زده اند متاهل بوده و بیشترین اقدام به خود کشی را دختران بین سنین ۱۶ الی ۱۹ سال کرد اند.

وزیر صحت عامه می گوید: "معلومات تازه از شفاخانه های استقلال میزان واقعات سوختگی را در یک سال گذشته ۶۲۴ واقعه و تسممات را ۴۷۰ واقعه گزارش داده، معلومات از شفاخانه حوزه یی هرات میزان سوختگی ها را ۸۲۱ واقعه گزارش داده است، میزان مجموعی مراجعین تسممات در شفاخانه عاجل ابن سینا در سال گذشته ۶۷۶ گزارش شده و که اکثر واقعات به منظور خود کشی صورت گرفته است"

ثریا دلیل میگوید، شرم پنداشتن موارد خودکشی، احساس بدنامی و پنهان کردن این واقعات به منظور حفظ آبروی خانواده از جمله مواردی است که در راه جمع آوری ارقام واقعات خود کشی مانع ایجاد میکند.

خشونت های خانواده گی،ازدواج های اجباری، فقر، محرومیت های اجتماعی، مشکلات روانی، استفاده از مواد مخدر از جمله عوامل خود کشی گفته شده است.
در این حال مسؤولین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگویند آماده اند که در رابطه به عوامل خود کشی و جمع آوری ارقام در این مورد یک تحقیق ملی را در این کشور راه اندازی کنند.

فرید حمیدی کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید:
" خشونت، ظلم، استبداد، حق تلفی، تبعیض، تحقیر و توهینی که وجود دارد مجبور می سازد بخصوص زن ها را در افغانستان که در کنار سلب کردن حیات خود با یک خود کشی دردناک به یک به یک درد بی پایان خاتمه دهند"

در عین حال وزیر صحت عامه میگوید برنامه های را به منظور وقایه از خود کشی روی دست گرفته که شامل تربیه مشاوران روانی اجتماعی، آموزش پرسونل و ایجاد مرکز مشوره دهی روانی اجتماعی و راه اندازی مهارت های زنده گی در مکاتب ولایات و مرکز می باشد.
به اساس معلومات وزیر صحت عامه در حال حاضر ۲۷۰ مشاور روانی اجتماعی که ۵۰ در صد آن زنان است آموزش دیده و در این راستا فعالیت دارند.

از روز جهانی وقایه از خود کشی از یازده سال به این طرف همه ساله در دهم ماه سیپتمبر بزرگداشت به عمل میاید.

به اساس تازه ترین ارقام ارایه شده از سوی سازمان صحی جهان، سالانه حدود یک ملیون نفر در جهان خود کشی میکنند و در هر ۴۰ ثانیه یک نفر دست به خود کشی می زند.
علت اصلی خود کشی در جهان مشکلات روانی و استفاده از مواد مخدر گفته شده و همچنان در جهان خود کشی بییشتر در میان جوانان و نوجوانان رخ میدهد و دومین عامل مرگ و میر در جهان به شمار می رود.
XS
SM
MD
LG