لینک های دسترسی

احزاب مخالف پاکستان خواهان انسداد راه تدارکاتی ناتو شدند


عده از احزاب مخالف پاکستان، در تلافی حملات طیاره های بی سرنشین امریکا، خواستار انسداد راه های انتقال تدارکات نیرو های ناتو به افغانستان شده اند. اما مفسرین در واشنگتن معتقدند که انجام هرگونه عمل تلافی جویانه، روابط کشیده میان واشنگتن و اسلام آباد را بیشتر صدمه می زند.

حمله مظنون طیاره بی سرنشین امریکا که باعث کشته شدن حکیم الله محسود ، رهبر طالبان پاکستانی شد، چند روز بعد از دیدار نواز شریف ، صدراعظم پاکستان، از قصر سفید صورت گرفت که بیانگر لحن مثبت در روابط دوجانبه بود.

این حمله باعث شد که یک وزیر ارشد کابینه پاکستان واشنگتن را به اتهام کارشکنی در صلح داخلی کشور تقبیح کند. اکنون بعضی از احزاب مخالف پاکستان خواستار مسدود شدن راه انتقال کمک ها به نیرو های ناتو در افغانستان شده اند. بل میلام، سفیر سابق امریکا و اکنون پژوهشگر در مرکز ولسن در واشنگتن می گوید این امر به روابط ایالات متحدۀ امریکا و پاکستان کمک نمی کند" مسلما ما آنرا یک عمل دوستانه نمی بینیم. ما مصمم استیم که از افغانستان خارج شویم، و از طریق پاکستان بهترین راه است. اگر این راه ها مسدود گردد ما مسرور نخواهیم بود."

بعضی ها در پاکستان، که از حملات طیاره های بی سرنشین امریکا خشمگین استند، تقاضای سقوط دادن طیاره ها را می کنند. تامس لنچ، مفسر امور دفاعی، می گوید این چیزی است که حکومت پاکستان نباید به آن فکر کند" فکر می کنم این یک درک جدی است که واشنگتن آنرا منحیث فسخ یک ائتلاف و یک بیانیه خواهد دید که می گوید،نی ما برضد این دهشت افگنان نیستیم، از این رو ما با شما و جامعه بین المللی نیستیم. این امر عواقبی را در قبال خواهد داشت."

حکومت پاکستان حملات طیاره های بی سرنشین را تخطی از تمامیت ارضی کشورش می داند. اما گزارش اخیر واشنگتن پست حاکی است که حملات با موافقه پاکستان صورت گرفت ولی پاکستان آنرا رد می کند.

ایالات متحده امریکا می گوید حملات طیاره های بی سرنشین، شورشیانی را که در افغانستان و پاکستان حملات دهشت افگنی را انجام می دهند، ضعیف ساخته است. لنچ می گوید اکنون وقت آن است که واشنگتن در مورد پالیسی طیارات بی سرنشین شفاف باشد" فکر می کنم رئیس جمهور اوباما در مورد همکاری با حکومت پاکستان صحبت کرد، اما وی این را تعهد نکرد که اگر اهدافی مثل بیت الله محسود و حکیم الله محسود مساعد گردد، این حملات را توقف می دهد."

بل میلام می گوید هردو جانب برای ترمیم روابط بین شان، به همکاری ضرورت دارند" تعجب نخواهم کرد اگر ببینم که عملیات طیاره های بی سرنشین برای مدتی توقف کند. ما می کوشیم که روابط را نرمتر سازیم. راه دشوار را هموار سازیم تا جلو مشکلاتی را بگیریم که با مسدود شدن راه های انتقال تدارکات به آن مواجه خواهیم شد."

مفسرین می گویند واشنگتن و پاکستان برای ایجاد ثبات طویل المدت در روابط دو جانبه به معاملات شفاف ضرورت دارند.
XS
SM
MD
LG