لینک های دسترسی

تلویزیون

نتایج امتحانات کانکور افغانستان اعلام شد


نتایج امتحانات کانکور سال 1۱۳۹۲-۱۳۹۳ اعلام گردیده و آنچه این بار متفاوت است، اینست که به گفتۀ وزارت تحصیلات عالی، هیچ متعلمی بی نتیجه نمانده بلکه یا به موسسات تحصیلی راه یافته و یا هم ناکام بوده است. بلند ترین نمرۀ کانکور امسال را شهره قادری از ولایت بلخ بدست آورده است. پوهندوی عصمت الله سجاد، استاد پوهنتون طبی کابل و معاون اتحادیۀ استادان پوهنتونهای افغانستان در مورد چگونگی امتحان کانکور امسال و نتایج آن، و همچنان سرنوشت ناکامان و معیار های تحصیلی، اظهار نظر میکند. وی میگوید استادان با رسالت اکادمیک کوشش نمودند تا مانع هرنوع تقلب درین کانکور گردند. اتحادیه استادان پوهنتون پیشنهاد نموده اند تا برای جلوگیری از هرنوع تقلب در نتایج کانکور، کمیته کانکور باید مستقل شود و متشکل از استادانی باشد که شفاف عمل کنند، نباید تحت اثر وزارت تحصیلات عالی باشد. قرار گزارش وزارت تحصیلات عالی، از جمله بیش از 228 هزار فارغ که در امتحان کانکور اشتراک داشتند، تقریباً 110 هزار آن به موسسات تحصیلی راه یافته است. در امتحان سراسر کانکور امسال حدود 91 هزار فارغ، ناکام مانده است.

XS
SM
MD
LG