لینک های دسترسی

Breaking News

امریکا ۹۲ میلیون دالر را به وزارت تحصیلات عالی کمک کرد


ایالات متحده ۹۲ میلیون دالر را برای بهبود و انکشاف تحصیلات عالی در افغانستان کمک می کند.

عبیدالله عبید، وزیر تحصیلات عالی افغانستان می گوید که آن وزارت در تلاش است تا با استفاده از این پول زمینۀ تحصیلات عالی برابر با میعار های جهانی را در 10 پوهنتون دولتی عرضه کند.

مساعدت جدید ادارۀ ایالات متحده برای انکشاف بین المللی ظرف پنج سال آینده برای پوهنتون های بلخ، ننگرهار، پکتیا، کندز، هرات، خوست و چهار پوهتون دولتی کابل اختصاص یافته است.

کمک های دراز مدت برای افغانستان

داکتر کین یما شیتا، مسئول بخش افغانستان در USAID در مراسم امضای قرارداد این کمک در کابل امروز ابراز امیدواری کرد که وزارت تحصیلات عالی افغانستان بتواند با این پولُ کیفیت تحصیلی در پوهنتون های افغانستان را بلند ببرد.

آقای کین از تهعد ایالات متحده نتنها در بخش تحصیلات عالی بلکه "به انکشاف عمومی افغانستان نه تنها برای چند سال، برای سال های دراز" به مردم افغانستان یادآوری کرد.

ایالات متحده در حالی در راستای بلند بردن کیفیت تحصیلی کمک کرده که افغان ها از پایین بودن کیفیت در پوهنتون های دولتی و کمبود ظرفیت در این نهاد ها شکایت می کنند.
بانک جهانی و بانک انکشاف آسیای در گذشته نیز برای وزارت تحصیلات عالی کمک کرده اند، اما این نخستین باری است که پول هنگفتی از طرف ایالات متحده برای این سکتور کمک می شود.

موثریت کمک و جلوگیری از ضیاع پول

وزارت تحصیلات عالی می گوید در سال ۱۳۹۱ حدود ۵۹ در صد بودیجه انکشافی خواد را مصرف کرده است.

محمد نجیب عزیزی استاد پوهنتون امریکایی افغانستان ابراز امیدواری می کند که این کمک ها حیف و میل نشود و در راه های درست به مصرف برسد. او افزود "یک معضله بسیار بزرگ موجود است که ایا این پول به جا مصرف خواهد شد و یا این که یک بار دیگر شکار مفسدین اداری و رشوه ستانها که در نظام کنونی اند خواهد شد و یا این که به جای درست و جای لازم به مصرف خواهد رسید."

همچنان در نتیجه کمبود ظرفیت در پوهنتون های دولتی، وزارت تحصیلات عالی نتوانسته ده ها هزار داوطلب امتحان کانکور را در سال های اخیر جذب کند.

به اساس معلومات وزارت تحصیلات عالی در سال ۱۳۹۲ چهل ملیون دالر برای پروژه های انکشافی وزارت تحصیلات عالی اختصاص داده شده است.

وزیر تحصیلات عالی افغانستان امروز در مراسم امضای قراداد با ادارۀ ایالات متحده برای انکشاف بین المللی گفت برعلاوه این کمک با مسئولین بانک جهانی نیز در تماس اند و قرار است این بانک مبلغ قابل ملاحظه را برای بهبود کیفیت و انکشاف ظرفیت تحصیلات عالی در پوهنتون های افغانستان بپردازد.
XS
SM
MD
LG