لینک های دسترسی

Breaking News

تلفات در بدخشان کمتر از گزارش های داده شده است


محل حادثه در ولسوالی ارگو بدخشان
مقامان محلی در بدخشان میگوید که تلاشها برای بیرون کردن صد ها تن که از اثر لغزش کوه در ولسوالی ارگو بدخشان در زیر آوار گیر مانده اند،ادامه دارد.

دراثر لغزش کوه حوالی ساعت ۱۱ قبل از ظهرروز جمعه در قریه آب باریک ولسولای ارگو بدخشان صد ها تن درزیر آوار گیر مانده اند واکنون تیم های نجات د رمحل حادثه تلاش دارند تا این افراد را از زیر آوار بیرون کنند.

در گزارشهای اولیه گفته شده بود که حدود ۲۵۰ شامل مردان،زنان وکودکان درزیر آوار گیر مانده اند اما در گزارش های بعدی گفته شد که درحدود 2500 تن از افراد به شمولی افرادی که از قریه همجوار برای کمک به قریه آب باریک رفته بودند در زیر آوار گیر مانده اند.


اما محمد اسلیم سیاس معاون اداره ملی مبارزه با حوادث گفت که در اوایل تعداد کسانی که زیر آوار شده بودند ۲۵۰۰ گزارش شده بود اما آخرین آماری که امروز صبح به آنها رسیده است در حدود ۲۵۵ تن در زیر آوار گیر مانده اند وتا حال دو جسد را از زیر آوار بیرون کرده اند.

وی افزود که احتمال افزایش تلفات وجود دارد اما به تعداد کم چون آخرین گزارشی که بدست آورده اند ۲۵۵ تن میباشد.

آقای سیاس گفت که تیم های جستجو ونجات در ساحه هستند که شامل اردو،پولیس،امنیت،مردم محل ،اداره ملی مبارزه با حوادث وکمیته حالات اضطرار ولایتی میباشد که تحت نظر والی بدخشان برای بیرون کردن افراد از زیر آوار کار مینمایند.

وی گفت که به دلیل اینکه ممکن قسمت دیگر کوه لغزش نکند وهنوز هم لغزش ادامه دارد این تیم ها با دقت وبه احتیاط پیش میروند تا افرادی که برای کمک رفته اند در زیر آوار نشوند.

آقای سیاس میگوید که تیم های جستجو ونجات وتیم کمیته اضطرار ولایتی شش تیم صحی را فعال ساخته اند تا افرادی را که آسیب دیده اند مورد پوشش قرار دهند ومواد غذایی روز گذشته به این منطقه فرستاده شده است وامروز نیز مواد غذایی وغیر غذایی از سوی یک تعداد از موسسات به ساحه رسیده است.

آقای سیاس افزود که یک تیم بلند پایه از مرکز نیز به محل حادثه رفته است وبا رسیدن آنها کمکها برای حدود ۷۰۰ تن که از قریه آب باریک وقریه همجوار آن در فضای باز زندگی میکنند صورت میگیرد.

به گفته معاون اداره ملی مبارزه با حوادث ،موسسه دپلیو اف پی،آی او ام،فوکس، یو ان اچ سی ارو یونیسف یک مقدار مواد غذایی وغیز غذایی را به مردم این منطقه کمک نموده اند ودولت نیز کمک پولی وسایر کمکها را نموده است.

حامد کرزی رییس جمهور کشور نیز به ارگانهای مربوطه هدایت داده است تا کمکهای های عاجل را به آسیب دیدگاه برسانند ودر زمینه نجات آنهایی که در زیر آوار ها گیر مانده اند ،اقدام عاجل نمایند.

ولسی جرگه از کمیته حالات اضطرار خواست تا هر چه زودتر به مردم آسیب پذیر به بدخشان کمک نماید از سوی دیگر

اعضای این جرگه در جلسه امروزی این جرگه گفتتد که کمیته حالات اضطرار خیلی ضعیف عمل میکنند وباید یک کمیته قوی ساخته شود تا در همچو حالات زودتر برای کمک به آسیب دیده گان اقدام نماید.

ریاست عمومی امنیت ملی نیز با پخش خبرنامه یی گفته است که این ریاست مبلغ۲ میلیون افغانی از معاش کارمندان این اداره را به گونه مواد اولیه به متضررین این حادثه به زودی کمک مینماید.
XS
SM
MD
LG