لینک های دسترسی

Breaking News

آغاز فعالیت نخستین ماهواره فضایی افغانستان


مراسم آغازفعالیت نخستین ماهواره فضایی افغانستان در کابل
نخستین ماهواره افغانستان به نام افغان ست یک، به روز شنبه رسما توسط وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افتتاح و به فعالیت آغاز کرد.

تفاهمنامه این ماهواره در اواخر سال گذشته میان وزارت مخابرات وتکنالوژی مخابراتی وشرکت یوتل ست یک به امضا رسیده بود.

وزارت مخابرات درقدم اول ده تلویزیون داخلی ودو تلویزیون خارجی را به این ماهواره وصل نموده که این تلویزیونها میتوانند از طریق همین ماهواره نشرات نمایند ودرآینده سایر تلویزیونها نیز به این ماهواره وصل میشوند .

امروز رسما نشرات این تلویزیونها از طریق این ماهواره آغاز گردید.

به اساس معلومات وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی، تلویزیونها نه تنها از طریق این ماهواره نشرات در سرتاسر وقرا وقصبات افغانستان میداشته باشند بلکه در بیرون از افغانستان در آسیای مرکزی جنوبی و شرق میانه نیز مردم میتوانند نشرات تلویزیونهای افغانستان را تماشا نمایند.

انجینر امیر زی سنگین وزیر مخابرات وتکنالوژی معلوماتی در محفل که برای آغاز کار این ماهواره برگزار گردیده بود گفت که این ماهواره در سال ۲۰۰۸ میلادی به فضا پرتاب شده وتقریبا هفت سال افغانستان میتواند که از این ماهواره استفاده کند.

وی افزود که سالانه بیش از 15 میلیون دالرعاید از این مدرک برای افغانستان بدست میاید اما در عوض افغانستان برای شرکت یوتل ست سالانه چهار میلیون دالر امریکایی باید بپردازد.

به گفته وزیر مخابرات ،این ماهواره ارتباط حکومت را در سرتاسر افغانستان تحکیم میکند وازسوی دیگر مردم میتوانند با یک دیش آنتن کوچک نشرات تلویزیونها را در مناطق وقریه های دور دست ببیند.

محمد یونس قانونی معاون ا ول رئیس جمهور بعد از افتتاح ماهواره افغان ست یک در صحبتی خود استفاده از ماهواره افغان ست یک را یک دست آورد بزرگ برای افغانستان دانست وگفت افغانستان با استفاده از این ماهواره نه تنها در داخل کشور بلکه درسطح منطقه پوشش نشراتی میداشته باشد واز لحاظ اقتصادی هم عواید بیشتر از طریق این ماهواره بدست این کشور میاید.

درحال حاضر تنها در کابل درحدود ۳۵تلویزیون نشرات دارد ودر سرتاسر افغانستان ۸۹ تلویزیون که اکثر آن نشرات سرتاسری ندارند،فعا ل میباشد.
XS
SM
MD
LG