لینک های دسترسی

Breaking News

اعلام نتایج ابتدایی شوراهای ولایتی


د افغانستان د ولایتي شوراگانو ټاکنې
کمیسیون مستقل انتخابات روز سه شنبه بعد از چند روز تاخیر نتایج ابتدایی شورا های ولایتی را در صفحه انترنیتی خود اعلام نمود.

به اساس تقویم انتخاباتی ،نتایج شورا های ولایتی باید به تاریخ ۲۷ ثور اعلام میگردید.

ضیاالحق امرخیل، رئیس دارالانشا کمیسیون مستقل انتخابات امروز درجلسه هماهنگی با جامعه مدنی در مورد آگاهی عامه در دور دوم انتخابات، نتایج ابتدایی شورا های ولایتی را نیزاعلام نمود.

آقای امرخیل گفت که جزییات در مورد شورا های ولایتی در ویب سایت این کمیسیون جا داده شده است

وی دلیل تاخیر درنشر نتایج ابتدایی شورا های ولایتی را دقت وبازنگری این نتایج خواند وگفت که یکبار دیگر نتایج بازنگری شد تا اشتباهی صورت نگرفته باشد وحق کسی تلف نگردد.

آقای امرخیل افزود، بعد از آنکه کمیسیون شکایات انتخاباتی به شکایات رسیده ،در مورد نتایج ابتدایی شورا های ولایتی رسیدگی نماید این کمیسیون آمادگی دارد تا نتایج نهایی را مطابق به تقویم انتخاباتی به تاریخ ۱۷ جوزا اعلام نماید.

برای انتخابات شورا های ولایتی بیشتر از ٣٠٠٠ تن خود را کاندید نموده بودند اما درلست نهایی بیشتر از ٢٧٠٠ تن راه یافتند که ٣٠٨ تن آنها را زنان تشکیل میداد اما نام های شماری از آنها به دلیل نواقص وتخطی در اسناد تحصیلی وسنی از لست نهایی نیز حذف گردید.

برای شورا های ولایتی در سرتا سر افغانستان به تعداد ۴٥٨ کرسی به اساس نفوس ولایات در نظر گرفته شده است.

ارزیابی شکایات انتخاباتی شورای ولایتی
خانم ریدا عظیمی، معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی به رادیو آشنای صدای امریکا گفت که لست ٢٥٩١ تن از نامزدان شورا های ولایتی را که به تعداد ٣٦١ مرد و ٩٧ زن شامل این لست میباشد از سوی کمیسیون مستقل انتخابات همراه با مواردی که باید از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی دوباره بررسی شود، امروز دریافت نموده اند.

خانم اعظیمی در مورد ارزیابی شکایات گفت که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به تعداد ١٥٨٣ محل شمارش مجدد و ١٠٢۴ محل تفتیش شده که این موارد نیز با کمیسیون شکایات انتخاباتی شریک ساخته شده است که دوباره از سوی این کمیسیون بررسی میشود.

به گفته خانم عظیمی، آرای ٥٥٨ محل از تمام ولایات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات بی اعتبار شناخته شده وآرای ٦۴ محل شورا های ولایتی از روند شمارش خارج ساخته شده است که این محلات نیزبررسی مجدد میگردد.

وی افزود که کارمندان این کمیسیون کار روی این موارد را آغاز نموده واگر درنتیجه رسیدگی ها وراپور های که دریافت شده معلوم گردد که تخطی وتقلب های صورت گرفته بدون شک روی آرای زیادی از نامزدان تاثیرخواهد داشت ود رنتیجه نهایی میتواند که اثر گذار باشد.

وی گفت که بررسی های خود را در این موارد تا مدت یک هفته دیگر تمام خواهند کرد ودر جلسات علنی نتیجه یافته های این کمیسیون را با نامزدان در حضور ناظرین ومشاهدین در میان میگذارند.

وی تایید نمود که به اساس شکایات رسیده به این کمیسیون از طریق نامزدان معلوم گردیده که مشکلات زیادی در انتخابات شورای ولایتی وجود داشته و تقلبات زیادی صورت گرفته است وآنچه را که امروز کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده میتواند مهر صحت بگذارد به آن شکایات های که قبلا این کمیسیون دریافت کرده بود.

نادر محسنی، سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی در نشست خبری ازنامزدان شورا های ولایتی خواست تا شکایات شانرا همراه با اسناد وشواهد در مدت ۲۴ساعت در مورد نتایج ابتدایی شورا های ولایتی درهمه ولایات تا فردا درج نمایند.

وی گفت که جلسات رسیدگی به شکایات واعتراضات رسیده در مورد نتایج ابتدایی شورای ولایتی نیز مانند ریاست جمهوری علنی میباشد.

هم چنان رئیس دارالانشا کمیسیون مستقل انتخابات درنشست با جامعه مدنی از آنها خواست تا نظارت شان را از روند انتخابات وروز رای دهی بیشتر سازند.

در این نشست نهاد های جامعه مدنی از کمیسیون مستقل ا نتخابات خواهان آغاز مجدد توزیع کارت رای دهی در صورت امکان و جلوگیری از کمبود اوراق رای دهی در دور دوم انتخابات در محلات رای دهی شدند.

حضور بیشتر زنان در دور دوم
از سوی دیگر شبکه زنان افغانستان از زنان در سرتاسر افغانستان میخواهد تا در دور دوم انتخابات نیز مانند دور اول حضور گسترده داشته باشند.

در دور اول انتخابات ۳۶ درصد زنان در سرتا سر افغانستان در انتخابات اشتراک نموده بودند.

حسینه صافی، رئیس شبکه زنان درنشست خبری گفت که شبکه زنان مانند دور اول در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نیز برای آگاهی دهی زنان واشتراک شان در انتخابات برنامه های دارند.

وی افزود که این شبکه از نامزدان ریاست جمهوری خواهان برنامه های عملی در مورد زنان میباشد و بعد از پیروزی یکی از نامزدان این شبکه برنامه های نامزدان را درقسمت زنان پیگیری مینمایند که رئیس جمهورآینده وعده های که در زمان مبارزات انتخاباتی نموده آنرا عملی نماید.

هشدار کمیسیون شکایات به کارمندان دولتی
نادر محسنی، سخنگوی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی به مقامها و کارمندان دولتی هشدار داد تا کسانیکه در دور اول به هر نوعی مداخلاتی را در انتخابات داشته اند از مداخله در انتخابات دست بکشند ورنه اینبار این کمیسیون در قسمت مداخله و تخلف و تخطی های انتخاباتی که از سوی مقامها و کارمندان دولت صورت میگیرد هیچ نوع اغماضی نخواهند کرد.

وی میگوید که این کمیسیون در دور اول نیز یک تعداد از افراد را توصیه،اخطار وجریمه نموده است.

از سوی دیگر رئیس دارالانشا کمیسیون مستقل انتخابات نیز گفت که دردور دوم به هیچ یک از کارمندان دولتی اجازه نمیدهند که تقلب و تخطی نمایند.

آقای امرخیل از همه ادارات دولتی خواست تا آن تعداد از کارمندان شان را که در تقلب دور اول دست داشت از وظایف شان برکنار نمایند در غیر آن کمیسیون با جدیت عمل خواهد کرد ونامهای شانرا افشا مینماید.

اما وی واضع نساخت که در دور اول چه تعداد از مقامها وکارمندان دولتی در انتخابات مداخله وتخطی وتقلب نموده بودند.

با وجودیکه رئیس جمهور حامدکرزی طی فرمانی از کارمندان و مقامای دولتی خواسته بود تا در انتخابات مداخله ننمایند اما باز هم شکایاتی در مورد مداخله مقامها و کارمندان دولتی در روند انتخابات به خصوص روز رای دهی وجود داشت.
XS
SM
MD
LG