لینک های دسترسی

Breaking News

آغاز کمپاین انتخاباتی عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی


ارشیف
در اولین روز مبارزات انتخاباتی عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی در جمع صد ها تن از هوا داران شان در مورد برنامه های شان صحبت کردند.

این نامزدان از مردم نیز خواستند که مانند دور اول باز هم به پای صندوقهای رای بروند ورای بدهند واز کمیسیونهای انتخاباتی خواهان شفافیت در کارهای شان شدند.

عبدالله عبدالله طی سخنرانی در جمع صد ها تن از هواداران اش خطاب به مردم گفت که در تامین امنیت، آوردن اصلاحات و نجات افغانستان از دشواری ها وبحران تلاش میکند.

وی افزود که پیشنهاداتی را برای تامین شفافیت در دور دوم برای کمیسیون مستقل انتخابات پیشکش کرده اند وگفت"ما انتخاباتی بهتر میخواهیم،انتخاباتی که مردم ما مطمین شوند که آنچه رای پاک مردم است به حساب گرفته میشود ونتیجه انتخابات را تعیین میکند وخواستار همچو فضا از مردم خود هستیم."

آقای عبدالله تاکید کرد که مسوولیت کمیسیونها مسوولیت بزرگ وملی است ومردم تقلب سازماندهی شده را اجازه نمیدهند وهمه باید متوجه مسوولیت های خود باشند.

این نامزد ریاست جمهوری خواهان فضای سالم با در نظر داشت اصول اخلاقی برای رقابت های انتخاباتی شد.

همچنیان در یک گردهمایی احمد ضیا مسعود معاون اول داکتر زلمی رسول حمایت اش را از تیم اشرف غنی احمدزی اعلام نمود.

آقای احمدزی گفت که برنامه های این تیم سنجیده است و منشور ملی این تیم در ١٨٣ صفحه است و هیچ یک از برنامه های اصلاحی آنها عجولانه وبدون تدبیر نخواهد بود.

این نامزد ریاست جمهوری افزود که این تیم فیصله کرده که جلسات بزرگ را در ولایات مختلف راه اندازی نمیکنند چون فصل کشت وکار است ومردم مصروف اند ونیروهای امنیتی نیز مصروف اند وفقط روز رای دهی به پای صندوقهای رای میروند اما تیم شان کمپاین میکند واعضای تیم شان برای کمپاین به ولسوالیهای مختلف میروند.

ایجاد ناامنی های مصنوعی
آقای احمدزی در سخنرانی امروز اش از ایجاد ناامنی های مصنوعی در برخی از نقاط کشور ابراز نگرانی نمود وگفت "ایجاد ناامنی های مصنوعی وشایعه های توزیع سلاح در نقاط مختلف کشور مردم را به تشویش انداخته وما از حکومت میخواهیم که دراین مورد بررسی نمایند واگر دقیق باشد در مورد اقدام فوری نماید."

وی گفت که مختل شدن روند انتخابات توسط ناامنی های مصنوعی مورد قبول آنها نیست ودولت باید اقدام فوری در این مورد کند.

حل معضل کوچیها وهزاره ها
اما دراین دور انتخابات معضل کوچیها وهزاره ها در مناطق مرکزی یکی از مواردی است که هر دو نامزد از آن یاد آوری نمودند.

آقای احمدزی در زمینه گفت که بزرگان کوچی برای بار اول تصمیم گرفتند که به مناطق مرکزی افغانستان نروند اما یک تعداد از دستها برای دامن زدن این معضل دخیل است که باز هم میخواهند که خونریزی نمایند.

وی خواهان بررسی این قضیه از سوی دولت ویک تعداد از بزرگان شد.

سرور دانش معاون اول آقای احمدزی نیز گفت که امروز افرادی میخواهند که از معضل کوچی وده نشین ها به عنوان حربه انتخاباتی استفاده کنند وتعصبات قومی را دامن بزنند.

وی خاطر نشان کرد که این افراد نه اراده قوی برای حل این معضل دارند ونه توانمندی آنرا وحل این مشکل فقط توسط طرح تیم آنها امکان پذیر است.

عبدالله عبدالله، نیز گفت که در مطابقت به قانون اساسی کشور ما متعهد به حقوق همه شهروندان، کوچیها وده نشین ها هستند ودر حل اساسی این معضله که در سال های گذشته توجه اساسی به آن صورت نگرفته متعهد هستیم."

رقابت رویارویی
این دو نامزد ریاست جمهوری خواهان مناظره از طریق رسانه ها شدند و گفتند که حاضراند در مناظره طولانی در مورد برنامه های شان با هم به مناظره بپردازند.

آقای عبدالله گفت که حاضر به مناظره با رقیب انتخاباتی اش است اما گفت که چون وقت کم است همه رسانه ها توافق نموده ویک مناظره یی چند ساعته را به راه اندازند تا همه مسایل روشن گردد.

آقای احمدزی، نیز با رقیب انتخاباتی اش خواهان مناظره ومباحثه چند ساعته شد.

اما درحالیکه آقای عبدالله گفت که حاضر به مناظره است، آقای احمدزی خطاب به رقیب انتخاباتی اش گفت که از مناظره فرار نکند و اگر امروز حاضر به مناظره نیست فردا در صورت بودن در قدرت چطور پاسخگو خواهد بود.

مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری به مدت سه هفته ادامه مییابد ودیده شود که کدام یک از آنها میتوانند دراین دور آرای بیشتر مردم را از آن خود کنند.
XS
SM
MD
LG