لینک های دسترسی

Breaking News

در دور دوم انتخابات مراکز جدید رای دهی ایجاد نمیشود


نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات
نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مراکز جدید ایجاد نمیگردد اما به تعداد محلات رای دهی افزوده میشود.

وی در نشست خبری گفت که این کمیسیون همان تعداد مراکزی را که در دور اول در نظر گرفته بود در دور دوم هم همان تعداد پلان شده است ودر تعداد مراکز هیچگونه تغییری صورت نگرفته است.

به گفته نور، این کمیسیون در دور دوم انتخابات نیز به اساس تفاهمی که میان نهاد های امنیتی صورت گرفته از راپور امنیتی ۱۶ حمل استفاده مینماید چون تعداد مراکز تغییر نمیکند ودربعضی از مراکز محلاتی که افزایش مییابد،بیشترآن در شهرهای بزرگ میباشد و مشکلات امنیتی جدی ندارد

در دور اول انتخابات ریاست جمهوری به تعداد ۶۴۲۳مرکز رای دهی درسرتاسر کشور باز بود.

به گفته سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به تعداد ۲۳۳۱۳ محل در سرتاسر افغانستان وجود خواهد بود اما در دور اول ۱۹۷۰۰ محل رای دهی وجود داشت.

آقای نور خاطر نشان نمود که لست این مراکز ومحلات به نهاد های امنیتی شریک ساخته شده واین نهاد ها اطمنیان داده اند که امنیت این مراکز ومحلات را میگیرند.

به گفته وی ،در دور اول دربعضی از ولسوالیها در۱۵ ولایت کشور مشکلاتی وجود داشت اما دربعضی از این ولسوالی ها در دور دوم مشکلاتی وجود ندارد اما این کمیسیون نمیتواند که در این ولسوالیها مراکز جدید را ایجاد نماید اما محلات را بیشتر میسازد.

آقای نور میگوید که به اساس میکانیزم ومعیار های این کمیسیون، کمیسیون مستقل انتخابات نمیتواند که تعداد ورق رای دهی را درمحلات بیشتر بسازد به همین دلیل درنقاطی که تعداد واجدین شرایط زیاد است در آن جا محلات جدید ساخته میشود.

به گفته نور،کمیسیون وضعیت امنیتی انتخابات به این کمیسیون وعده داده است که در دور دوم برای تامین امنیت محلات از شیوه های مختلف استفاده میکنند تا به مواد وبه دفاتر این کمیسیون مشکلی مواجه نگردد.

آغاز انتقال مواد انتخاباتی به ولسوالیها

سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که انتقال مواد از مرکز به ۳۴ ولایت کشوردو روزقبل تکمیل گردیده است.

آقای نور گفت که اکنون انتقال مواد از مرکز ولایات به ولسوالیها آغاز گردیده وبعدا این مواد از مرکز ولسوالیها به قریه ها ومراکز رای دهی انتقال داده میشود.

وی افزود که تا حال این کمیسیون در قسمت انتقال مواد با چالشی روبرو نگردیده است .

اطلاع رسانی بهتر

آقای نور میگوید که کمیسیون مستقل انتخابات برای اطلاع رسانی بهتر برنامه های آگاهی عامه را در ۳۴ ولایت کشور آغاز کرده است.

وی گفت که این کمیسیون تا حال ۱۴۵۰ مبلغ را استخدام کرده وآموزش شان تکمیل واخیرا کارهای شان را در ولسوالی های مختلف برای آگاهی مردم در مورد انتخابات آغاز کرده اند تا مردم به طور گسترده در انتخابات اشتراک کنند..

آقای نور، بار دیگر از نامزدان جداٌ خواست تا قوانین نافذه کشور ولوایح وطرزالعمل های این کمیسیون را در دوران مبارزات انتخاباتی شان مراعات نمایند.

آقای نور تاکید کرد هیچ یک از نامزدان وحامیان شان نمیتوانند که خطوط سرخ کمیسیون مستقل انتخابات را عبور کنند و مسایل نژادی ومذهیی وقومی به هیچ وجه دامن زده نشود.

مبارزات انتخاباتی نامزدان به تاریخ اول جوزا آغاز وبه مدت سه هفته ادامه مییابد وبه تاریخ ۲۴ جوزا انتخابات برگزار میگردد.


اما داکترعبدالله عبدالله یک تن از نامزدان در سومین روز مبارزات انتخاباتی اولین سفر ولایتی اش را از ولایت پکتیا آغاز کرد.

آقای عبدالله همراه با معاونین وجمعی از طرفدارانش در استدیوم ورزشی پکتیا در جمع هزاران تن از هوادارانش صحبت کرد واز مردم خواست تا به صورت گسترده در انتخابات شرکت کنند.

وی بار دیگر تاکید به امنیت وتامین صلح سراسری درکشور کرد وگفت که در صورت برنده شدن به وعده هایش عمل خواهد کرد.
XS
SM
MD
LG