لینک های دسترسی

Breaking News

کوبیش: نامزدان ریاست جمهوری نتیجه انتخابات را بپذیرند


نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان (ارشیف)
یان کوبیش، نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان از نامزدان ریاست جمهوری خواست تا نتایج انتخابات دور دوم را بپذیرند.

آقای کوبیش، که در نشست خبری صحبت میکرد از مردم افغانستان نیز خواست تا باز هم به صورت گسترده در انتخابات اشتراک نمایند و از کمیسیونهای انتخاباتی خواست تا در برگزاری یک انتخابات شفاف تلاش نمایند.

او خطاب به نامزدان ریاست جمهوری گفت که از روند انتخابات نظارت نمایند و قبل از اعلام نتایج پیش بینی ننمایند که باعث ایجاد مشکلات نگردد و نتایج که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام میگردد، آنرا بپذیرند.

آقای کوبیش، از همسایه های این کشور نیز خواهان کمک برای برگزاری یک انتخابات شفاف در افغانستان شد.

او گفت که امریکا و جامعه جهانی در امور انتخابات افغانستان مداخله نمیکنند وبیطرف هستند اما حمایت جامعه جهانی را با خود دارد.

از سوی دیگر وزارت دفاع ملی میگوید که انتقال مواد انتخاباتی به تمام مراکز رای دهی تا اخیر امروز تکمیل میگردد.

جنرال مراد علی مراد، قوماندان قوای زمینی درنشست خبری گفت که تا حال مواد انتخاباتی در ٣٧٣ ولسوالی به ٣۴ ولایت رسیده است.

وی افزود که صرف چند منطقه در چند ولایت باقی مانده است که تا اخیر امروز انتقالات به آن هم تکمیل میگردد.

آقای مراد گفت که در مجموع به تعداد ۴۰۰ هزار نیروهای امنیتی کشور برای تامین امنیت انتخابات گماشته شده اند اما بیشتر از۱۹۵۰۰۰ هزار تن در تمام مراکز رای دهی برای تامین امنیت گماشته اند وبیش از ۱۷ هزار تن دیگر به صورت آماده باش قرار دارند که در صورت ضرورت کمک نمایند.

جنرال محمد ظاهر عظیمی در این نشست خبری یکبار دیگر از تامین امنیت انتخابات به مردم اطمینان داد که بدون کدام هراسی به پای صندوقهای رای بروند وبا حضور گسترده شان بار دیگر مشت محکمی به دهان دشمنان افغانستان بزنند.

وی گفت"هر قدر که ما تامین امنیت انتخابات را بگیریم اما اگر مردم حضور گسترده نداشته باشند،انتخابات ارزشی واقعی خود را پیدا نمیکند."

در این نشست آقای عظیمی گفت که برای تامین امنیت انتخابات آنها در گذشته نیزده ها عملیات را به راه انداخته بودند وهمین اکنون هم به تعداد 9 عملیات در نقاط مختلف کشور ادامه دارد.

در دور گذشته نیز با وجود چالشهای امنیتی باز هم نیروهای امنیتی توانستند که امنیت مراکز رای دهی را تامین نمایند ودرنتیجه بیشتر از ۷ میلیون تن به پای صندوقهای رای رفتند ودر انتخابات اشتراک نمودند.

فیفا: دور دوم مبارزات انتخاباتی موفق تر نسبت به دور اول

بنیاد انتخابات آزاد وعادلانه انتخابات میگوید که با وجودیکه دور دوم مبازرات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری همراه با تقلب ها وتخطی های همراه بود اما در کل موفق بوده است.

نادر نادری، مسوول بنیاد فیفا در نشست خبری گفت که این دور مبارزات انتخاباتی همراه با کمپاین های منفی وبه کارگیری ادبیات توهین آمیز بود.

او افزود که در این دور کمپاین ها،سواستفاده از منابع دولتی در پیکارهای انتخاباتی نسبت به دور اول کمتر بود اما چالشهای امنیتی،به کارگیری کمپاین منفی واستفاده از ادبیات قومی از مواردی است که دراین دور دیده شده است.

فیفا از ستاد های انتخاباتی نیز خواست تا در دوره سکوت و روز رای دهی از کمپاین ها خود داری و از مراحل بعدی انتخابات نظارت نموده واز تخطی ها وتقلب ها جلوگیری نمایند.

آقای نادری گفت که اگر نامزدان شکایتی در مورد روند بعدی انتخابات میداشته باشند آنرا از طریق قانونی دنبال نمایند.

وی از کمیسیون های انتخاباتی نیز خواست که از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری نمایند وبرای برگزاری یک انتخابات شفاف وجلب اعتماد مردم تلاش نمایند.
XS
SM
MD
LG