لینک های دسترسی

Breaking News

نورستانی: کمبود اوراق رای دهی در ٣٣٣ محل رای دهی


Afghanistan Elections
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات از کمبود اوراق رای در ٣٣٣ محل رای دهی در مراکز مختلف در شهر های بزرگ کشور خبرداد.

احمد یوسف نورستانی گفت که از ساعت ١۲ الی یک و نیم بعد از ظهر امروز کمبود مواد رای دهی در این محلات صورت گرفته اما کمیسیون به زودترین فرصت به این محلات مواد رای دهی روان کرده است.

وی گفت که دراین مورد کدام مشکلی ایجاد نگردیده است .

آقای نورستانی تایید نمود که در ولایت کنر هم کمبود ورق رای دهی صورت گرفته است.

وی افزود امروز به تعداد ٦٢٠۴ مرکز رای دهی در سرتاسر کشور فعال بود ودر مورد ۴٠ مرکز رای دهی تا حال که در مناطق دور دست میباشد،اطلاعی ندارند که باز گردیده است یا مسدود میباشد.

اما آقای نورستانی مشخص نکرد که چه تعداد از مراکز رای دهی به دلیل تهدیدات امنیتی مسدود میباشد.

اما وی صبح امروز گفته بود که به تعداد٦٣٦٥ مرکز رای دهی بازمیباشد.

رئیس کمیسیون مستقل ا نتخابات گفت که تا حال کدام حادثه یی امنیتی که باعث مختل شدن این پروسه وضایع شدن مواد رای دهی گردیده باشد،رخ نداده است.

وی ابراز امید واری نمود که روند رای دهی به ساعت ۴ عصر خاتمه یابدو گفت که حضور مردم مانند دور قبلی به صورت گسترده بوده است.

رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفت که خوشبختانه دراین دور با حضور ناظرین نامزدان،نهاد های انتخاباتی ومدنی ورسانه ها میزان تقلب کمتر خواهد بود.

اما وی گفت که در مورد تقلب شکایت های از هردو نامزد ومردم به آنها رسیده است.
آقای نورستانی گفت که اگر کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات این بار تقلب نمایند این کمیسیون آنها را به سارنوالی معرفی مینمایند.

وی در این نشست خبری از برکناری دو تن از صاحب منصبان اردوی ملی به دلیل تقلب در انتخابات توسط رئییس جمهور خبر داد وگفت"ما اطلاع حاصل کردیم که رئیس جمهور این دو تن را از وظایف شان برکنار کرده است".

عکس هایی از مقام های افغان حین رای دادن در دور دوم انتخابات افغانستان
XS
SM
MD
LG