لینک های دسترسی

جیمز دابنز: نبود راه حل سیاسی افغانستان را منقسم میکند


جیمز دابنز، نمایندۀ ویژه ایالات متحده در امور افغانستان و پاکستان در مصاحبۀ با تلویزیون آشنای امریکا گفت که نتایج انتخابات باید به تعویق میافتاد. وی گفت دو موضوع در حال حاضر برای افغانستان از اهمیت ویژۀ برخوردرا است، نخست، یک روند مشروع که شخص(رهبر) منتخب مردم افغانستان را شناسایی کند و دوم بحث سیاسی میان هر دو رهبر برای ایجاد وحدت ملی که در برگیرنده تمام عناصر عمدۀ جامعه افغان باشد. او علاوه کرد:" واضحاً اگر یکی یا هر دوی این تلاشها ناکام بماند، افغانستان بشکل بدی منقسم خواهد شد و این یک تاثیر زیانباری نه تنها بر دونمای صلح و شفافیت این کشور بلکه بر تعهدات متداوم ایالات متحده و جامعه جهانی برای صلح و شفافیت افغانستان خواهد داشت."

XS
SM
MD
LG