لینک های دسترسی

در مورد ساخت واکسین چی میدانید؟


ساخت واکسین ویروس پاپیلومای انسانی یا زخ و دانه های مکروبی که بعضآ سرطان زا می باشد، در ایالات متحده مورد بحث های داغ قرار دارد، زیرا این ویروس صرف میتواند ذریعۀ مقاربت جنسی با فرد مبتلا، به شخص سالم انتقال یابد.

XS
SM
MD
LG