لینک های دسترسی

Breaking News

تعویق روند تفتیش آرا برای ۲۴ ساعت


ارشیف

کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که روند تفتیش آرا بنا بر خواست ملل متحد به تعویق افتاده و فردا دوباره آغاز میگردد.

کمیسیون مستقل انتخابات یکروز قبل گفته بود که روند دوباره تفتیش آرا به ساعت ۷صبح روز شنبه آغاز میگردد، اما بنا بر ملاحظات تیم عبدالله عبدالله روی بعضی از موارد این طرزالعمل این روند بار دیگر به تعویق افتاد.

احمد یوسف نورستانی، به خبرنگاران گفت که کمیسیون مستقل انتخابات روند تفتیش آرا را بنابر خواست ملل متحد و مذاکره ملل متحد با تیم عبدالله عبدالله در مورد طرزالعمل و هم چنان بنا بر منافع ملی کشور تا فردا به تعویق انداخته است.

او افزود که این روند فردا ساعت ۷ صبح آغاز میگردد و دیگر تاخیری در روند تفتیش وجود نخواهد داشت.

آقای نورستانی گفت که فردا دو تیم در دو شفت کار خواهند کرد و اگر ضرورت باشد تیم سومی را برای سرعت در روند تفتیش نیز ایجاد خواهند کرد.

یان کوبیش، نماینده ملل متحد در افغانستان به خبرنگاران گفت که آنها از کمیسیون انتخابات خواستند تا این روند را به مدت ۲۴ ساعت به تعویق بیندازد.

او گفت "عبدالله عبدالله در سفر بود و بعد از برگشت به کشور خواهان وضاحت در مورد طرزالعمل شده است و ما هم به همین دلیل از کمیسیون خواهان تعویق روند تفتیش تا فردا شدیم و امید واریم پس از گفتگو ها با تیم عبدالله عبدالله این روند فردا آغاز گردد".

ملاحظات روی طرزالعمل ابطال آرا

تیم اشرف غنی احمدزی طرزالعمل ابطال آرا را که از سوی سازمان ملل متحد تهیه شده و کمیسیون مستقل انتخابات آنرا نهایی ساخته می پذیرد اما تیم عبدالله عبدالله میگوید که هنوز هم آنها روی بعضی از موارد طرزالعمل ابطال آرا ملاحظاتی دارند و برای رفع این مشکل با ملل متحد و دیگر نهاد های مربوط مصروف گفتگو اند.

فضل الرحمان اوریا، سخنگوی تیم عبدالله عبدالله به صدای امریکا گفت که برای شفافیت روند تفتیش قبل از آغاز آن باید مشکلات از سرراه این روند دور گردد.

آقای اوریا گفت "تیم تحول وتداوم ماده های ۱۲ و ۱۶طرزالعمل را قبول ندارند و داوری سازمان ملل را نیز نمی پذیرند و از سوی دیگر کمیسیون کسانی را که در تقلب دست داشتند در روند تفتیش شامل ساخته است که باید آنها دور گردند."

هم چنان اوریا میگوید که مشکل بزرگ دیگر عدم مشوره روی ساختن طرزالعمل ابطال آرا از سوی ملل متحد با تیم آنها میباشد.

آقای اوریاگفت "این لایحه نمیتواند که رای سفید را از سیاه جدا کند واین در حقیقت پنهان کردن تقلب به صورت وسیع آن است."

اما محمد داود سلطان زوی مسوول تخنیکی تیم اشرف غنی احمدزی به صدای امریکا گفت که تیم آنها با وجود ملاحظات طرزالعمل ترتیب شده از سوی ملل متحد را می پذیرند.

آقای سلطان زوی گفت "که مردم افغانستان دیگر حوصله به تعویق افتادن این روند را ندارند وما با وجود ملاحظات، تمام پیشنهادات ملل متحد را پذیرفتیم."

وی گفت که امروز کمیسیون به آنها خبر داد که این روند بنابر خواست ملل متحد به تعویق افتاده است.

گفتگوی تیلفونی کری با نامزدان

تیم های عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی میگویند که روز گذشته جان کری وزیر خارجه امریکا با نامزدان در مورد روند تفتیش صحبت کرده است.

آقای اوریا از تیم عبدالله عبدالله گفت که برعلاوه صحبت روی روند تفتیش جان کری روی بعضی از مواردی که میان نامزدان در سفراخیر کری به افغانستان توافق شده بود، نیز گفتگو صورت گرفت.

وی افزود که در این تماس تیلفونی روی بعضی از موارد موافقات تخنیکی وسیاسی نیز صحبت صورت گرفته است.

اوریا گفت که تاکید هر دو تیم روی تفیش شفاف این روند بود.

آقای سلطان زوی از تیم اشرف غنی احمدزی به صدای امریکا تایید نمود که وزیر خارجه امریکا با اشرف غنی احمدزی شام روز گذشته صحبت تیلفونی داشته است.

او گفت که در این صحبت تیلفونی روی روند تفتیش وهمکاری وسیع دو تیم انتخاباتی گفتگو صورت گرفته است.

روند تفتیش در حالی برای ۲۴ ساعت دیگر به تعویق افتاد که دفتر سیاسی ملل متحد یونوما روز گذشته گفت که برای تفتیش این روند بیشتر از دوصد ناظر به کابل آمده اند.

XS
SM
MD
LG