لینک های دسترسی

Breaking News

قاضی القضات حکم اعدام علنی به مجرمین حادثه پغمان بدهد


تظاهراتی امروزی باشندگان ولایت خوست

در حالیکه لوی څارنوالی خواهان اشد مجازات به مجرمین رویداد پغمان گردیده و رئیس جمهور کشور نیز خواهان اعدام علنی آنها گردیده است، سخنگوی لوی څارنوالی میگوید که دوسیه مجرمین رویداد پغمان بعد از تحقیقات تکمیل و امروز به ستره محکمه ارسال گردید.

بصیرعزیز، سخنگوی لوی څارنوالی پیش از چاشت امروز در نشست خبری گفت که در دوسیه تجاوز پغمان ده تن دخیل میباشند که هفت تن انها باز داشت وسه تن آنها فرار کرده اند.

او افزود که پنج تن این مجرمین از کابل ود و تن دیگر آنها در غزنی بازداشت شده اند.

به گفته آقای عزیز،چهار تن آنها مجرمین متکرر اند که در گذشته نیز زندانی وبعد از سپری نمودن قید از زندان رها شده اند.

اما وی افزود که یک تن از این مجرمین در گذشته هم وظیفه اش تجاوز جنسی بوده است اما وی از گرفتن نام این فرد خود داری نمود.

آقای عزیز، گفت که څرنوالی دوسیه این مجرمین را بعد از تحقیقات به ستره محکمه فرستاده است واز آن ارگان خواهان اشد مجازات به چهار تن این مجرمین شده است.

به گفته وی، برای سه تن دیگر خواهان حبس طویل المدت شده است.

او افزود که اگر حکم ستره محکمه مورد قناعت لوی څارنوالی نباشد این نهاد خواهان استیناف طلبی خواهد شد.

سخنگوی لوی څارنوالی گفت که رویداد پغمان در تاریخ افغانستان صورت نگرفته بود که این مجرمین انجام داده اند.

اما مردم ونهاد های جامعه مدنی برعلاوه اینکه خواهان اشد مجازات به این مجرمین شده اند ازنهاد های عدلی وقضایی خواسته اند تا آنها علنی اعدام شوند تا عبرتی به سایر مجرمین درکشور باشد.

سخنگوی لوی څارنوالی در مورد اینکه آیا سارنوالی هم خواهان اعدام این افراد به صورت علنی شده است گفت که آنها دوسیه را به ستره محکمه فرستاده اند و دراین مورد محکمه افغانستان تصمیم میگیرد.

دو هفته قبل این مجرمین با استفاده از یونیفورم پولیس در منطقه عربان پغمان سرنشینان دو موتر را پیاده نموده وبرعلاوه سرقت زیورات وپول سرنشینان این موتر ها به زنان نیز به شکل دسته جمعی تجاوز جنسی نمودندوبعد از چند ساعت آنها را رها کردند.

مردم با ابراز نگرانی خواهان حکم نهاد های عدلی وقضایی در مورد این مجرمین متکرر اند وبعد از وقوع این حادثه ریاست جمهوری درحالیکه این حادثه را به شدت تقبیع نموده با نشر اعلامیه یی گفته بود که حامد کرزی رئیس جمهور کشور در امضای فرمان اعدام این متجاوزین تعلل نخواهد کرد.

از سوی دیگر امروز یک تعداد از زنان در ملاقات با رئیس جمهور خواهان اشد مجازات به این مجرمین شده اند.

رئیس جمهور حامد کرزی خطاب به این زنان گفت "رویداد پغمان را مه بسیار جدی گرفتیم، شما میدانید که مه مخالف اعدام هستم و در هرحالت مخالفت با اعدام کردیم ولی به اینها اعدام خواستیم و آرزوی من از قاضی القضات اینست که حکم اعدام علنی بدهد و زود تطبیق گردد".

از سوی دیگر تعدادی از مردم ونهاد های جامعه مدنی امروز در ولایت خوست نیز طی تظاهراتی خواهان اشدمجازات به این مجرمین تجاوز جنسی در پغمان شده اند.

روز گذشته نیز باشنده های ولسوالی پغمان ،شماری از محصلین پوهنتون کابل وانجمن اسلامی محصلین با راه اندازی تظاهرات دراین ولسوالی خواهان اعدام هر چه زودتر مجرمین حادثه پغمان شدند

این درحالیست که فردا باز هم نهاد های جامعه مدنی در کابل وولایات کشور در مقابل دفاتر ستره محکمه با راه پیمایی خواهان اشد مجازات به این مجرمین واعدام آنها به صورت علنی وبه زودی در کابل میشوند.

XS
SM
MD
LG