لینک های دسترسی

واکسین فلج کودکان هیچگونه عوارض جانبی ندارد


داکتران میگویند برخلاف شایعات دشمنان این کشور، واکسین پولیو هیچگونه عوارض جانبی بر کودکان ندارد و این را یک توطئه خوانده می افزایند که عدم تطبیق واکسین باعث فلج و حتی مرگ کودکان میگردد

XS
SM
MD
LG