لینک های دسترسی

تشخیص و طرز مراقبت از بیماری داون سندروم


داون سندروم یک مرض حاوی نقایص ارثی است که از سبب افزایش کامل و یا نسبی کروموزوم بوجود میاید. داکتر پرتم منلی میگوید این بیماری با علایم مختلف از جمله بی تناسبی های عمده و خفیف در ساختار اعضای بدن نوزاد شناسایی میگردد.

XS
SM
MD
LG