لینک های دسترسی

موثریت پشه خانه ها در مبارزه با ملاریا


سازمان صحی جهان برنامه را که تحت نام اختصاری "پی ام آی" یاد میشود برای مبارزه با ملاریا در جهان موثر ارزیابی کرد. داکتر عثمان پوپل گفت که با گرم شدن هوا افزایش واقعات مرض ملاریا بیشتر میشود و در مبارزه با عامل این مرض، باید از پشه خانه ها و دوا های حشره کش استفاده کرد.

XS
SM
MD
LG