لینک های دسترسی

وزارت صحت عامه نه شفاخانه شخصی را مسدود ساخت


وزارت صحت عامه در یک عمل غیر مترقبه و بی سابقه، نه شفاخانه شخصی را مسدود و بیش از بیست و نه شفاخانه دیگر را بسطح کلینیک تقلیل داد.

XS
SM
MD
LG