لینک های دسترسی

روش جلوگیری از بیماری پوکی استخوان


بار داری ، شیر دهی ، کشیدن سگرت ، نوشیدن الکهول و افزایش سن تراکم استخوان را کاهش میدهد که در پیشگری از بیماری پوکی استخوان، فعالیت های بدنی و ویتامین دی نقش مهم دارد. داکترناصر اوریا گفت پوکی استخوان نزد همه پیش میاید اما نزد زنان بعد از سن پنجاه سالگی شدت آن بیشتر میشود.شرح بیشتر درین گزارش

XS
SM
MD
LG