لینک های دسترسی

راه های جلوگیری از سوزش معده


سوزش و یا دلجوشی معده و ناحیه قفس سینه یکی از مشکلات است که در ایام رمضان نزد بعضی کسان دیده میشود. داکتر عثمان پویل میگوید اگر صرف علل سوزش معده باکتریا باشد، درآن صورت باید انتی بیوتیک استفاده شود شرح بیشتر درین گزارش:

XS
SM
MD
LG