لینک های دسترسی

Breaking News

نادیه ندیم: با تیم فوتبال بانوان افغانستان همکاری میکنم


نادیه ندیم در فصل مسابقات درامریکا تاکنون هفت گول به ثمر رسانیده است

با آن که تیم ملی فوتبال زنان در افغانستان، رشد و دست آورد های قابل ملاحظه ای نداشته، اما دختران ورزشکار افغان توانسته اند در تیم های ممالک غربی، به خوبی بدرخشند. یکی از پنج بهترین مهاجم ورزش فوتبال در ایالات متحدۀ امریکا، دختر افغان الاصل دنمارکی به نام نادیه ندیم است. نادیه پس از درگذشت پدرش در زمان طالبان، افغانستان را ترک کرده به اروپا مهاجر شد، و اکنون عضو تیم ملی فوتبال زنان در دنمارک است.

نادیه و فوتبال در امریکا

نادیه ندیم بعد از پیروزی در مسابقه با باستن بریکرز
نادیه ندیم بعد از پیروزی در مسابقه با باستن بریکرز

طی مسابقه ای میان تیم های فوتبال سکای بلو و باستن بریکرز درایالت نیوجرسی، نادیه با تمام قوه میدوید و تلاش میکرد تا گولی را به ثمر برساند. نادیه دراین فصل ِرقابت ها در امریکا تا کنون هفت گول به ثمر رسانیده و وی به عنوان چهرۀ جدید پیروزی در تیم سکای بلو شناخته میشود. نادیه درین تیم دوش به دوش کیلی اوهارا و کریستین رمپان، دو بازیکن تیم ملی بانوان امریکا بازی میکند

نادیه با علاقمندی به فوتبال میپردازد و جز پیروزی در میدان مسابقه، به چیز دیگری نمی اندیشد. نادیه پدرش را بیاد دارد که مشوق اصلی وی در فوتبال بود و با وی بازی میکرد. نادیه میگوید با هم مشکلات زنده گی وی در میدان فوتبال همه چیز را فراموش میکند.

جیم گیبارا، مربی تیم فوتبال بانوان سکای بلو
جیم گیبارا، مربی تیم فوتبال بانوان سکای بلو

مربی تیم سکای بلو بعد ازینکه درمورد نادیه شنید، وی را به امریکا دعوت کرد تا در فصل مسابقات ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ بازی کند. جیم گیبارا میگوید نادیه نه تنها یک بازیکن متمایز بلکه یک شخصیت متمایز است. وی در تمرینات روزمره، و مسابقات ما با خود احساس خوشی و انرژی مثبت را میاورد. نادیه دوست دارد بازی کند و این علاقمندی وی در مسابقات دیده میشود.

مربی تیم اسکای بلو در حالیکه از عضویت نادیه ندیم درین تیم تمجید کرد گفت نادیه هنوز با روند بازی تیم ما بخصوص قدرت بازیکنان و سرعت آنها خود را عیار میسازد، وقتی بیشتر آماده گردید، نه تنها در تیم ما بلکه در جهان یک بازیکن قوی خواهد بود.

با وجود پیشرفت در عرصۀ ورزش، رشتۀ تحصیلی نادیه، طبابت است. او میگوید تشویق مادرش برای تحصیل، وی را به جهت موفقیت سوق داده است. نادیه با آنکه برای شرکت در مسابقات فصلی به امریکا آمده است، وی درعین زمان در بخش طبابت در مرکز صحی منطقه نیوجرسی کار میکند.

نادیه و فوتبال در افغانستان

نادیه حین بازی دریکی از مسابقات
نادیه حین بازی دریکی از مسابقات

نادیه بعد از مستقر شدن حکومت طالبان و کشته شدن پدرش در سال ۱۹۹۸ با مادرش و خواهران اش أفغانستان را ترک نمود. نادیه میگوید اگر در أفغانستان باقی میماند، شاهد سرنوشت اش طور دیگری رقم میخورد. نادیه با خانواده اش درسفر دشوار به اروپا آمد و در سال ۲۰۰۰ با خانواده اش در دنمارک جاگزین شدند. نادیه پس از گذشتاندن زنده گی تلخ در زمان طالبان، به ورزش فوتبال رو آورد و با پیمودن پله های ترقی، در تیم ملی دنمارک جذب شد.

با آنکه نادیه از ۱۵ سال بدینسو در دنمارک زندگی میکند، اما قلبش برای أفغانستان میتپد. نادیه میخواهد در آینده، تیم ملی فوتبال بانوان را تقویت بخشد و خودش به عنوان مربی یا عضو تیم با دختران فوتبالر أفغانستان بازی کند.

گزارش تصویری درمورد دست آورد های نادیه ندیم بزودی از تلویزیون آشنا به نشر میرسد.

XS
SM
MD
LG