لینک های دسترسی

جلوگیری از مرگ و میر نوزدان قبل از تولد


با اینکه افغانستان هنوز هم بلند ترین سطح آمار مرگ و میر نوزدادان را در جهان داراست داکتر سید علم شینواری میگوید در صورتیکه مادران به خصوص آن هایکه در مناطق دور افتاده قرار دارند ماهانه به مراکز صحی و یا نرس قابله ها جهت معاینات مراجعه کنند این روش میتواند نوزادان را از مرگ نجات دهد

XS
SM
MD
LG