لینک های دسترسی

الزایمر چگونه بیماریست


الزایمر شایع ترین اختلالات ذهنی به شمار رفته که نظر به پیشرفت سن و تدریجا با از دست دان توانایی های حافظه آغاز میشود. داکتر پرتم منلی میگوید آموزش بیشتر تعلیمی و مطالعه، خطرات دچار شدن این بیماری را کاهش میدهد.

XS
SM
MD
LG