لینک های دسترسی

نخستین برنامه خبری صبح

اولین برنامه خبری صبح


اولین برنامه خبری صبح، حاوى تازه ترين خبرهاى افغانستان و جهان است. این برنامه، همچنین شامل گزارش هایی از افغانستان، ایالات متحده امریکا و مطلب مهمی از جهان و تبصره حکومت ایالات متحده است.

XS
SM
MD
LG