لینک های دسترسی

سطح مرگ ومیر مادران و نوزادان در افغانستان هنوز هم بلند است


باوجود اینکه در یک دهه گذشته برای جلوگیری مرگ و میر مادران تلاش های زیاد صورت گرفت و این تلاش به کاهش معادل چهل فیصد در مرگ و میر مادران منجر شد، ولی هنوز هم افغانستان در سطح جهان یکی از کشور های دارای بلندترین رقم مرگ و میر مادران و نوزادان را داراست.

XS
SM
MD
LG