لینک های دسترسی

باشندگان کابل از افزایش آلودگی هوا نگران اند


اداره محیط زیست افغانستان به باشند های شهر کابل توصیه می کند تا درهنگام بیرون شدن از منازل شان، از ماسک استفاده کنند و از استفاده مواد سوخت دود افزا جلوگیری نمایند. هرچند این اداره آلودگی های هوا را نسبت به سال های گذشته اندک می داند. خبرنگار ما جلال میرزاد با شرح بیشتر درین گزارش

XS
SM
MD
LG