لینک های دسترسی

کمپاین نجات آرین از پلاستیک انیمیا


در زنده گی روزمره تنها به اهمیت اعضای مهم بدن مانند قلب و اعضای برجسته بدن، متمرکز باشیم، ولی اهمیت بخش های دیگر بدن را مد نظر نمی گیریم، مثل حجرات اساسی استخوانها که کرویات سرخ و سفید خون را تولید میکنند، . زمانیکه این حجرات اساسی وظیفه شانرا به درستی اجرا نکنند، بدن قادر به تولید خون نمیباشد

XS
SM
MD
LG