لینک های دسترسی

Breaking News

زنان حامله در جوزجان از اثر سرما کودکان شان را از دست دادند


پنج عضو خانواده های بیجاشده از نا امنی در ولسوالی درزآب ولایت جوزجان از اثر سرما جان باختند.

رحمت الله حشر ولسوال درزاب به صدای امریکا گفت شب گذشته نسبت شدت سرما سه زن حامله نیز کودکان شانرا از دست داده اند و این خانواده ها نیاز جدی به ادویه و خدمات صحی دارند.

حلیمه صدف یک عضوشورای ولایتی جوزجان در صحبت به صدای امریکا گفت که پیش از رسیدن کمک ها به بیجا شدگان ناشی از نا امنی و تهدید داعش در ولسوالی درزآب، درجریان سه روز گذشته دو زن و سه مرد قربانیان ناشی از سرما در شده اند.

بر بنیاد گفته های این عضو شورای ولایتی جوزجان قرار بود کمک های غذایی و غیر غذایی به روز جمعه به بیجاشدگان ولسوالی درزآب توزیع گردد اما به دلیل آزمون های امنیتی و خرابی هوا، ارسال آن به تاخیر افتاد.

با این حال رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان درصحبت به صدای امریکا گفت که این رویداد در ساحه "سر در آب و مغل" به وقوع پیوسته است.

پیش ازین نیز بیست کودک دراثر سرما جان باخته است اما مقام های ولایت جوزجان آنرا رد کرده بودند.

بربنیاد گفته های مقام های ولایت جوزجان امروز شنبه، برای ۴۲۵، خانواده کمک های غذایی و غیر غذایی توزیع کرده اند.

این کمک ها شامل ده قلم مواد غذایی و غیر غذایی، پنج هزار پول نقد , کمپل , برنج , آرد, بخاری و مواد سوخت است که به خانواده های متضرر کمک شده است.

با این حال حلمیه صدف میگوید که وبیجا شدگان به کمک های بیشتر نیاز دارند.

از مجموعه ۴۲۵ فامیل بیجاشده در ولسوالی درزآب ولایت جوزجان ۳۵۰ فامیل باشندگان روستا های اطراف این ولسوالی اند، که گروه طالبان و داعش با آتش زدن خانه هایشان آنانرا مجبور به فرار از ساحه کرده اند.

ناامنی ها برخی از خانواده ها را مجبور ساخته است تا ولسوالی صیاد ولایت سرپل نیز به این ولسوالی بیایند.

XS
SM
MD
LG