لینک های دسترسی

Breaking News

افغانها برای مداوا سالانه ۴۰۰ میلیون دالر را در خارج مصرف میکنند


شهروندان افغان اکثراً با مصارف بلند مالی برای تداوی به کشور های مختلف سفر میکنند و سالانه صد ها میلیون دالر را از افغانستان به بیرون انتقال میدهند.

مقامات وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که برای رفع این معضل، تلاش دارند طرح مشارکت عامه و خصوصی را روی دست گیرند تا زمینه ایجاد نمونه های بسیار موفق و با کیفیت ارایه خدمات صحی در پایتخت و حوزه های مختلف کشور مساعد گردد.

وحید مجروح سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا، سرمایه‌گذاری‌ های این چنین را کمک بزرگ در افزایش اعتماد مردم به سکتور صحت و بلند رفتن کیفیت عرضه خدمات صحی به شهروندان در کشور بیان کرد.

او افزود:"آمار ابتدایی ما نشان میدهد به دلیل محدودیت عرضه خدمات صحی در شفاخانه های دولتی و خصوصی سالانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دالر آمریکایی بابت دریافت عرضه خدمات صحی توسط هموطنان ما در خارج از کشور مخصوصا هندوستان هزینه میشود."

مجروح افزود که این از یک جانب موجب فرار سرمایه، سرگردانی هموطنان و بی اعتمادی شان نسبت به سکتور عرضه خدمات میشود و از جانب دیگر نمایانگر فرصت بزرگی برای سرمایه گذاری سکتور خصوصی در حیطه خدمات صحی در افغانستان است.

این گفته آقای مجروح در حالی صورت میگیرد که تلاش های سکتور خصوصی در ولایت هرات برای ایجاد یک شفاخانه هزار بستر معیاری جهت تداوی باشنده گان ولایت های غربی هرات، فراه، غور و بادغیس جریان دارد.

جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که در تلاش اند تا با مشارکت سکتور خصوصی نخستین شفاخانه یک هزار بستر و معیاری حوزه غرب را با هزینه‌ بالغ بر پنج میلیون دالر امریکایی و در مساحت یکصد و ده هزار متر مربع ایجاد کنند.

فردها اضافه کرد:" ما امیدوار استیم که با اعمار این شفاخانه بخش زیادی از مشکلات موجود در سکتور صحت به خصوص در عرصه درمان و تداوی بیماران برطرف شود."

تاثیرات اقتصادی

بیرون شدن و تداوم این مقدار پول میتواند اقتصاد شکنند افغانستان را ضربه بزند.

سعد خطیبی رئیس اتاق‌ های تجارت و صنایع هرات می‌گوید که وزارت صحت عامه افغانستان در دیدار با کمیته اقتصادی این ولایت وعده سپرده تا این شفاخانه را به امکانات عصری در بخش‌های تشخیصی و تداوی مجهز سازد.

او گفت:"ما دنبال این استیم که بتوانیم قرضه هایی را از حکومت و موسسات مالی دیگر بدون سود بگیریم تا این مرکز صحی ایجاد شود، چون باشنده گان کشور ما بخاطر نبود امکانات صحی و درمانی مناسب بسیار زیاد در کشور های دیگر سرگردان اند و مبالغ بسیار زیادی از سرمایه های کشور را برای تداوی مریضان شان به خارج انتقال میدهند."

با این همه خوشبینی مقامات، شماری از باشنده گان ولایت هرات که همواره برای تداوی به خارج از کشور سفر کرده میگویند که این مراکز درمانی زمانی موثر خواهند بود که خدمات صحی با کیفیت را به مردم عرضه کنند.

ستوری یک تن از باشنده گان هرات گفت:"به عنوان کسی که خودم مریض بودم و برای تداوی چندین بار به پاکستان رفتم باید بگویم که مهم این است که ما داکتران لایق داشته باشیم و امکاناتی فراهم شود که دیگر برای دسترسی به آنها بیماران به خارج از کشور نروند و در اینجا تداوی شوند اما در غیر آن، ساختن این شفاخانه مفید نخواهد بود."

هم اکنون تنها مرکز درمانی که توانسته تاحدی به نیازمندی‌های صحی باشندگان ولایت های حوزه غرب پاسخگو باشد، شفاخانه هشتصد و پنجاه بستر دولتی هرات است، اما این شفاخانه نیز بیش از چهل سال از عمر آن میگذرد.

در جریان یک دهه اخیر ده‌ها شفاخانه خصوصی دیگر در این ولایات ایجاد شده اما هیچکدام شان نتوانسته اند رضایت باشندگان حوزه غرب را در قسمت ارایه خدمات درمانی با کیفیت برآورده سازند.

XS
SM
MD
LG