لینک های دسترسی

Breaking News

امریکا بودجۀ نظامی خود را افزایش میدهد


ترمپ در نظر دارد تا یک تریلیون دالر را برای بلند بردن کیفیت راه ها، میدانهای هوایی و خطوط راۀ آهن نیز مصرف نماید.

قرار است دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده درین هفته بودجه یی را اعلام نماید که حاوی افزایش عظیم در مصارف نظامی و کاهش شدید در سایر بخش های حکومت فدرال خواهد بود.

پیشنهاد بودجه حکومت فدرال که گفته شده روز پنجشنبه اعلام میشود، جزییاتی را دارا خواهد بود که نشاندهندۀ پالیسی وی که آنرا " نخست امریکا" نامیده است، میباشد. این بودجه به احتمال زیاد با مخالفت شدید کانگرس مواجه خواهد شد. اعضای کانگرس همین حالا روی تغییرات عمیق پلان صحی ملی در جدال هستند.

اکثر جمهوریخواهان طرفدار ترمپ ازین پلان حمایت مینمایند؛ اما برخلاف ترمپ، بعضی ها میخواهند تا از دو برنامه بزرگ فدرال رفاه اجتماعی و کمک های صحی به این هدف بکاهند. دموکراتها در مورد تمام بودجۀ پبشنهادی هوشدارداده شده اند، بخصوص در مورد پلان ترمپ که برنامه های داخلی حکومت را که به هدف حمایت از مردم نادار و محیط زیست اختصاص یافته بود، متاثرسازد.

کمک های بین المللی

قانونگذاران هر دو حزب نگرانی شانرا در مورد پیشنهاد کاهش شدید بودجۀ وزارت خارجه و کمک های خارجی نیز ابراز داشته اند که به نظر آنان نفوذ خارجی ایالات متحده را کم خواهد یاخت.

مقامات قصر سفید گفته اند که پیشنهاد رئیس جمهور فقط یک مسوده است و کانگرس آنرا درنهایت در مورد بودجه نهایی موافقت کند، اما آنان تأکید نموده اند که تصمامیم مشکلی را باید اتخاذ کنند.

گری کوهن رئیس شورای اقتصادی قصر سفید روز یکشنبه به شبکۀ خبری فاکس گفت:" متأسفانه به غیر از سرمایه گذاری مجدد در بخش اردو و تبارز دوباره ما بحیث یک قدرت نظامی بدیلی نداریم ".

در مسوده یی که ماۀ گذشته انتشار یافت، مقامات قصر سفید گفتند که ترمپ قصد دارد تا بودجۀ نظامی را ۵۴ میلیارد دالر افزایش بدهد. این یکی از بزرگترین افزایش در مصارف نظامی ایالات متحده تا کنون میباشد. پیشنهاد این هفته حاوی جزییاتی است که نشان میدهد این پول را رئیس جمهور ترمپ از کجا بدست می آورد.

براساس اسنادی که ازین بودجه به رسانه ها افشا شده است، ترمپ میخواهد مصارف اضافی را از طریق کاهش شدید بودجۀ یی تمویل نماید که برای سایر ادارات مختلف حکومت اختصاص یافته است.

گفته میشود که ترمپ در نظر دارد ۲۵ فیصد بودجۀ ادارۀ حفاظت از محیط زیست، ۳۰ فیصد بودجۀ ادارۀ انرژی و ۳۷ فیصد از بودجۀ وزارت خارجه و کمک های بین المللی را کاهش دهد.

در صورتیکه این بودجه در کانگرس تصویب گردد، منتج به کاهش عظیم کارمندان حکومت فدرال خواهد شد که ترمپ و همقطاران جمهوریخواۀ وی مدت ها قبل گفته اند که بسیاز زیاد و بدون موثریت اند. ترمپ در نظر دارد تا یک تریلیون دالر را برای بلند بردن کیفیت راه ها، میدانهای هوایی و خطوط راۀ آهن مصرف نماید.

به نظر اکثر تحلیل گران این به معنی تداوم کسر بودجه میباشد. براساس پیش بینی یک دفتر بودجۀ غیر حزبی کانگرس، توقع برده می شود که قروض حکومت فدرال در ده سال آینده ١٠ تریلیون دالر بلند برود.

گزارش: صدای امریکا

برگردان: احد عزیززاده

XS
SM
MD
LG