لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان در ۱۱ سال ۴۱ میلیارد افغانی فرسوده را آتش زده است


بانک مرکزی افغانستان، از طرز استعمال شهروندان افغان از بانکنوت‌ها انتقاد کرد

بانک مرکزی افغانستان می‌گوید که به دلیل استفادۀ نادرست از بانکنوت‌های افغانی، در یازده سال گذشته ۴۱ میلیارد بانکنوت‌های فرسوده را – که معادل حدود ۷۰۰ میلیون دالر می‌شود – آتش زده است.

قسیم رحیمی، معاون دوم بانک مرکزی افغانستان، امروز هنگام آتش‌زدن ۳۶۰ میلیارد بانکنوت‌های فرسودۀ افغانی در ده سبز کابل، از طرز استعمال شهروندان افغان از بانکنوت‌ها انتقاد کرد و گفت که فرهنگ استفادۀ پول در این کشور درست نیست.

آقای رحیمی گفت که شهروندان افغان در قبال نگهداری مناسب پول در زندگی روزمره توجه ندارند و به همین دلیل بانکنوت‌های کنونی افغانی با آنکه از کیفیت خوبی برخوردار نیز استند، اما در زمان کم فرسوده می‌شوند.

به گفتۀ وی، چاپ هر قطعه بانکنوت، سه افغانی هزینه بر می‌دارد و بانکنوت‌های افغانستان از سوی شرکت‌های معتبر چاپ می‌شود.

او افزود "پول‌ها را که از ۱۳۸۴ تا امسال که هر ساله ما حریق داشتیم هم در مرکز هم در ولایت‌های ما، تقریباً ۴۱ میلیارد افغانی را ما به حریق رساندیم که اگر ما اوسط این را بگیریم، در یازده سال گذشته، هر ساله ۳.۴ میلیارد افغانی را ما به حریق می‌رسانیم".

این مقام بانک مرکزی افغانستان تأکید کرد که پول‌های فرسوده از طریق بانک‌های تجارتی و شعبات این بانک در ولایات جمع‌آوری می‌گردند و سپس در حضور یک هیأت بلندرتبه از هر بندل بانکنوت فرسوده نمونه‌گیری صورت می‌گیرد تا فرسوده‌بودن آنها تأیید گردد و بعداً آتش زده می‌شوند.

بانک مرکزی افغانستان، زمان استفادۀ هر بانکنوت را بین سه تا پنج سال گفته است؛ اما تأیید می‌کند که هم‌اکنون در بازار بانکنوت‌هایی از ده تا یازده سال گذشته وجود دارند که قابل چلش می‌باشند.

امروز نیز بانک مرکزی افغانستان، ۳۶۰ میلیارد بانکنوت‌های فرسودۀ افغانی را به آتش کشید که شامل بانکنوت‌های ده تا صد افغانیگی بودند.

بر اساس ارقام بانک مرکزی افغانستان، در حال حاضر حدود ۲۰۹ میلیارد افغانی در مارکیت‌های این کشور در دوران است و ۱۹ میلیارد افغانی دیگر در خزانۀ دولت موجود است.

XS
SM
MD
LG