لینک های دسترسی

Breaking News

هر ماه ١٠٠ افغان قربانی ماین می‌شود


از دسمبر ۲۰۱۶ تا حال، بیش از ۲۳۱ کیلومتر مربع ساحه در افغانستان از تهدید ماین پاک ساخته شده است

مؤسسۀ "افغانان متاثر از ماین"در کابل می گوید که ماه هانه حدود ١٠٠ تن در افغانستان قربانی ماین می شوند.

به گفتۀ این مؤسسه، تعداد قربانیان ماین در سال ٢٠١٦ به ١٩۴٣ نفر میرسید در حالی که در ٢٠١٥ این رقم به ١٣١٠تن می‌رسید.

بر اساس آمار ارایه شده، افغانستان برای پنج سال متواتر بلندترین رقم قربانیان ناشی از ماین های جاسازی شده را داشته است.

بر اساس میثاق "اوتاوا" افغانستان ملزم است که تا سال ۲۰۲۳ میلادی ساحات ماین‌ گذاری‌ شده را پاکسازی کند. اما نهادهای ماین‌ پاکی نبود بودجه کافی، تداوم جنگ و ماین‌گذاری دوباره در ساحات پاکسازی‌شده را بزرگترین مشکل برای رسیدن به این هدف عنوان کرده اند.

در عین حال، وزارت خارجۀ ایالات متحده با نشر گزارش سالانه اش در مورد جوامع آسیب پذیر از ماین، گفته است که افغانستان در زمرۀ کشورهای قرار دارد که هنوز هم با تهدید ماین و دیگر مواد غیرمنفجر شده روبرو اند.

بر اساس این گزارش، از ماۀ جنوری ۲۰۱۶ الی ماۀ فبروری ۲۰۱۷، حدود ۶۰ در صد قربانیان ماین در افغانستان کسانی بوده که در اثر ماین های جاسازی شده توسط گروه های چون طالبان و داعش آسیب دیده اند.

در گزارش وزارت خارجۀ امریکا آمده است که از ماۀ دسامبر۲۰۱۶ بدینسو، ۳۹۰۳ ساحۀ که با تهدید ماین و مواد غیر منفجرشده روبروست تشخيص شده که در کل ۵۵۳ کیلومتر مربع مساحت را در ۳۵۹ ولسوالی کشور دربر می‌گیرد.

بر اساس این گزارش رقم افراد که مستقیماً آز ماین متاثر بوده، به بیش از ۶۱۰ هزار نفر می‌رسد.

گزارش وزارت خارجۀ امریکا می افزاید که از سال ۱۹۹۳ الی ۲۰۱۶، ایالات متحده بیش از ۴۲۲ میلیون دالر را بخاطر پاکسازی ماین در افغانستان کمک کرده است.

در این گزارش همچنان آمده است که از ماۀ دسمبر ۲۰۱۶ بدینسو مؤسسات ماین پاکی با همکاری مالی امریکا توانسته اند که بیش از ۲۳۱ کیلومتر مربع ساحه را در افغانستان از تهدید ماین پاک کنند و حدود هشت میلیون میان و مواد منفجر ناشدۀ دیگر را خنثی و از بین ببرد.

در سال ۲۰۱۶، رقم قربانیان ناشی از ماین و مواد منفجر ناشدۀ دیگر در جهان دو برابر افزایش یافته بود.

در گزارش وزارت خارجۀ امریکا، عامل عمدۀ این امر بی ثباتی در کشورها و فعالیت گروه های تندرو و تروریستی خوانده شده است.

XS
SM
MD
LG